Natuur in de Amsterdamse haven

In de Amsterdamse haven wisselen asfalt, gras, terminals, vogels, industriegebied en natuurgebied elkaar af. Het havenbedrijf beheert al het groen en levert zo een bijdrage aan de biodiversiteit en leefbaarheid in het gebied. Op braakliggende terreinen bijvoorbeeld, krijgen bloemen, planten, dieren en insecten alle ruimte. Als het terrein toch wordt uitgegeven, zorgt het havenbedrijf dat alle beschermde planten en dieren worden verplaatst. Een paar leuke voorbeelden:

Zwaluwkasten aan de Nieuwe Hemweg

Aan de Nieuwe Hemweg, tegen de kade van het Noordzeekanaal, is een oeverzwaluwwand aangelegd. Deze wand is eigenlijk een betonnen muur met gaten erin. Achter dit beton zit zand met een beetje leem. Een ideale plek voor zwaluwen om hun nesten te bouwen, wat ze niet lukt in de verharde kades van de haven. Elk jaar nestelen zo’n 10 tot 20 zwaluwparen in deze wand.

Foto Port of Amsterdam - Ed Seeder

Een rijk leven op en onder water

Denk je aan de haven, dan denk je aan water. Uiteraard het Noorzeekanaal, maar ook de ook talloze kanalen, sloten en poelen. Een aantal van die sloten en oevers zijn uitgediept. Zo ontstaan er paaiplaatsen waar het waterleven zich makkelijker kan ontwikkelen. Hier ontwikkelt zich een rijkdom aan nieuw leven. Ook zijn gemalen visvriendelijker gemaakt en plaatst ReefSystems, gevestigd in de innovatie hub in de haven Prodock, kunstmatige riffen onder water. In de Minervahaven vind je broedeilanden met onder meer nijlganzen, futen en meerkoeten. En op plekken waar niet gebouwd wordt, maakt het Havenbedrijf poelen voor beschermde dieren, zoals de rugstreeppad.

Kraamkasten voor vleermuizen

Er leven maar liefst zes verschillende vleermuissoorten in het havengebied. Vroeger nestelden ze zich graag in oude loodsen, maar toen die gesloopt werden, hadden ze nieuwe leefruimte nodig. Daarom hangen er in de haven verschillende kraamkasten. Deze kasten zijn gemaakt van eikenhout uit het Amsterdamse Bos. Dankzij de kraamkasten blijft de vleermuispopulatie in het havengebied op peil.

Foto bovenaan: Port of Amsterdam - Eveline Renaud.