Van oud bedrijventerrein naar innovatief woon-werkgebied Republica

Een voormalig bedrijventerrein in de Buiksloterham wordt herontwikkeld tot het duurzame woon-werkgebied Republica. Bij het ontwerp wordt al rekening gehouden met mogelijke andere functies in de toekomst, door flexibiliteit (aanpasbaarheid) als uitgangspunt te nemen en modulaire elementen toepassen.

Smart grid

Republica wekt zijn eigen energie op door middel van zonnepanelen en warmte koude opslag bronnen. Ook hebben zij vrijstelling gekregen om onderling energie uit te wisselen of terug te verkopen aan het net. Dat gebeurt via een zogenaamd Smart Grid. Dat is een slim elektriciteitssysteem dat bijhoudt hoeveel energie de buurt nodig heeft en hoeveel zij verbruiken. De buurtbatterij balanceert de energie tussen de verschillende functies (wonen, werken, en het opladen van elektrische auto). Door middel van slimme technologie zijn we ook aan andere projecten in Buiksloterham gekoppeld, zodat ze minder afhankelijk zijn van grote energieleveranciers.

Afval speelt ook een belangrijke rol. De vermalers van de horeca-keukens krijgen een aansluiting op de bioraffinaderij van Waternet. Ook de toiletten van een woonblok krijgen zo’n aansluiting. De bioraffinaderij zet het afvoerwater om in biogas. Zo helpt de bioraffinaderij met het lokaal opwekken van duurzame energie.

Natuurlijke zwemvijver

De gebouwen van Republica krijgen een groen dak. Dat helpt tegen oververhitting. Ook komt er een 'krattensysteem’ die bij forse neerslag het regenwater opvangt en vertraagd af geeft. Het hotelzwembad is een natuurlijke zwemvijver die door middel van een heliofytenfilter door natuurlijke planten wordt gezuiverd. Nare schoonmaakmiddelen zijn dus niet nodig. Het hoogste gebouw van Republica krijgt nestkasten voor gierzwaluwen en vleermuizen. Hopelijk zorgt dat voor meer planten en dieren in de omgeving.