VvE Andros | Onderzoekt verduurzaming pand

Het appartementencomplex Andros doorloopt nu de laatste stappen voor een transitie naar een duurzaam pand. Met een subsidie van de gemeente is onderzocht of dit gebouw van het gas af kan. Andros staat naast het Science park. De VVE wil de overgebleven capaciteit warmte-koudeopslag (WKO) van het naastgelegen laboratorium gebruiken om de woningen te verwarmen. De laatste stap in de transitie, is de daadwerkelijke aansluiting op de WKO.

Commissie VvE Andros

Andros gemeente Amsterdam NvanKlaveren


Joeri Jongeneel, voorzitter van buurtcommissie VvE Andros, vindt de snelle klimaatopwarming zorgelijk. Volgens hem is het van cruciaal belang om maatregelen te nemen om te verduurzamen. Daarom startte hij, samen met de buurtbewoners van Andros, dit initiatief.
Financiële en technische obstakels

Om te beoordelen of dit transitieproces mogelijk is, moest er een haalbaarheidsonderzoek worden ingezet. ‘’Zo een onderzoek kost behoorlijk wat geld, terwijl het dan nog onzeker is, of het haalbaar is om van het gas af te gaan.’’, aldus Joeri. Hier kon de gemeente bij helpen met het verlenen van de subsidie ruimte voor duurzaam initiatief.

‘’Wat we ook zagen in deze fase van het onderzoek, is dat je als VvE bestuurder niks weet van de techniek. Het is dus best wel ingewikkeld om goed te snappen, wat het nou behelst om aan te sluiten op een WKO. Je moet elke keer zorgen dat je het verhaal goed naar de bewoners en eigenaren kunt verkondigen. Die moeten zeker weten dat zij straks gegarandeerd minimaal op hetzelfde niveau qua comfort en kosten blijven."

Investering

Nu er een positieve uitkomst van het onderzoek ligt moet er alleen nog een partij worden gevonden die de aansluiting op de WKO kan uitvoeren.
“Deze partij moet investeringen doen, zoals het aanleggen van kabels, leidingen graven, het systeem aanpassen, enzovoort. Vanuit de VvE Andros doen we een gezamenlijke investering.’’

Verantwoordelijkheid


Met het oog op de klimaatverandering, is het volgens initiatiefnemer Joeri, belangrijk om duurzame stappen te ondernemen.
‘’Iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Wij hebben, als gehele bevolking, ervoor gezorgd dat de CO2-uitstoot tot een bepaald niveau is gestegen. Er is geen tijd om te wachten tot er vanuit de politiek en de grote bedrijven, maatregelen worden genomen. Bewoners van Andros zijn bovenmodaal, ik vind het onze ‘morele plicht’ om iets te doen. Ik merk dat andere bewoners dit idee ook hebben. Als de kansen er liggen moeten wij ons ook inzetten. Het is een minimale inzet en ik leer er veel van. Ik zou anderen willen adviseren, oriënteer je. Kijk naar je directe omgeving, hoe je woont, hoe je reist, wat je consumeert, wat je eet en drinkt, en kijk daar eens wat kritischer naar. Begin bij jezelf.’’