VU Campus omarmt de energietransitie

Het Coördinatiecentrum Energie (CCE) werd in de jaren ‘70 gebouwd met het doel afval van de VU te verbranden en de vrijgekomen energie te gebruiken voor de verwarming van VU en VUmc. Inmiddels is het een onmisbaar bedrijf op de VU Campus, met een belangrijke opgave: zorgen dat de universiteit en het medisch centrum 24 uur per dag en 7 dagen per week ononderbroken functioneren.

Als ergens de energietransitie dagelijks tastbaarder wordt, dan is het hier. De besturen VU-VUmc bundelden alle energie-expertise en verantwoordelijkheden van de gehele energieketen in de CCE b.v., waar beide organisaties de aandeelhouder van werden. Een energiecoördinator voor VU-VUmc werd aangesteld als expert en adviseur voor de energievraagstukken.

De energietransitie vol overgave aangaan

Dat toekomstgericht zijn in het DNA van de organisaties zit, blijkt uit de proactieve aanpak in de periodes rondom de Parijsakkoorden. De urgentie van de energietransitie werd intern de afgelopen jaren sterk gevoeld. Vragen als “waar staan wij en wat moeten wij doen?” werden serieus aangevlogen. Het CCE werkte verschillende technische scenario’s voor de energievoorziening uit. De varianten werden getoetst aan drie pijlers: betrouwbaarheid, kosten en duurzaamheid. Daarop werd een veelomvattend ‘Energiemasterplan 2035’ opgesteld, in aanvulling op de bestaande Energievisie en de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (elk jaar 2% energiebesparing, een doel dat het CCE al jaarlijks realiseerde).

Gasvrij en energiezuinig

Met het gekozen concept zal de VU Campus in 2035 volledig aardgasvrij zijn. Ook zullen er geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden voor de opwekking van energie. Voor koelen en verwarmen zal volledig gebruikt gemaakt worden van warmte- koude opslag (WKO’s) onder de campus. Dit jaar wordt een derde WKO aangelegd. Een combinatie met bestaande, externe warmte- en koudenetten wordt ook onderzocht. Bijvoorbeeld met koude uit de Nieuwe Meer (nu al toegepast bij verschillende gebouwen op de VU Campus).

Noodstroomvoorziening

In 2021 worden de schonere noodstroomvoorzieningen (DRUPS) al in de energiecentrale geplaatst. Deze nemen de taak van de door aardgas gedreven turbines voor preferente stroom over. Daarmee wordt al circa 45% van het gasverbruik gereduceerd. Daarnaast wordt elektriciteit tegen die tijd kleinschalig duurzaam opgewekt; het grootste gedeelte aan elektriciteit wordt duurzaam ingekocht. Verder worden maatregelen voor het verminderen van het energieverbruik in de verschillende panden ook projectmatig aangepakt. Zoals betere isolatie, Green ICT en led-verlichting. Jaarlijks wordt hier minimaal 2% energie-efficiëntie mee behaald.

Verder kijken dan CO2

Hoewel het in de energietransitie met name om CO2-reductie gaat, besloot de VU ook een inventarisatie te doen naar het gebruik van andere broeikasgassen die net zo schadelijk zijn als CO2, of mogelijk nog schadelijker. Daarnaast besloten de besturen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de VN tegen het licht te houden in eigen organisatie. De VU zoekt bij de duurzame ontwikkeling naar een ideaal evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen. Niet alleen in het 'hier en nu', maar ook met het oog op 'daar' en 'later'.

Foto: copyright Too van Velzen

Benieuwd hoe jij jouw bedrijfspand of bedrijfsvoering kunt verduurzamen?

Als bedrijf heb je in Amsterdam veel mogelijkheden om je pand of je bedrijfsvoering te verduurzamen. Met de Duurzame Wegwijzer ontvang je een overzicht van de mogelijkheden en hoe je dit kunt financieren.

Check de Duurzame Wegwijzer