VvE Meander I onderzoekt verduurzaming

Hoe kan een appartementencomplex van 20 jaar oud verduurzamen en energetisch helemaal up-to-date worden? Die vraag stelde de commissie duurzaamheid van de VvE van Meander I met ruim 200 appartementen en een parkeergarage.

Om hier een goed onderbouwd antwoord op te krijgen, schakelde de VVE een bureau in dat een uitgebreide analyse van het appartementencomplex maakte. Hieruit volgden aanbevelingen die ook nuttig zijn voor andere VvE’s.

Commissie duurzaamheid

Ewout, bewoner en lid van de commissie duurzaamheid, vertelt: “We hebben een vrij nieuw gebouw, dus er zijn geen voor de hand liggende dingen die je kunt doen. Het waait hier niet door de ramen heen of dat soort extremen. We willen daarom weten wat we nog wel kunnen doen om het binnenklimaat beter te krijgen en duurzamer te worden. Ook zijn wij benieuwd wat het beste alternatief is voor de 20 jaar oude gasketels die zo langzamerhand vervangen moeten worden".

Warmteverlies door verkeerd afgestelde ventilatieroosters

“We hebben daarom een onderzoek hebben laten doen door een gespecialiseerd bedrijf naar ons complex en daar is een uitgebreid advies uit voortgekomen. Wat opviel in de resultaten is dat wij relatief best wat warmteverlies hebben rondom de kozijnen en ventilatieroosters. De roosters staan waarschijnlijk verkeerd afgesteld of zijn überhaupt niet ingeregeld. Hierdoor kan het naar binnen waaien, maar kan ook warmte ontsnappen. Een goede verbetering op korte termijn is verder het vervangen van de mechanische ventilatie in huis. Dat kan iedereen gemakkelijk zelf doen, of ze schakelen een handige buurman in.”

Kieren dichten tegen luchtlekkages

“Verder zijn er kleine luchtlekkages, zoals bij de hoekjes van de kozijnen waarin gaatjes zitten die je niet opmerkt. Het zit in kleine dingetjes, maar opgeteld is het toch veel. Het lijkt ons een goede oplossing om een klusjesman in te zetten die de appartementen een voor een langsgaat. Die kan de scheve kozijnen goed ophangen en met een kitspuit alle randjes langslopen. Dat kost de bewoner misschien 75 a 100 euro, maar levert een fijner binnenklimaat op. We kunnen dat efficiënt en goedkoop regelen door centraal een klusjesman in te huren.

Zonnepanelen

“Een deel van ons dak is al belegd met zonnepanelen. Eén van de concrete adviezen is dat we het hele dak moeten vol leggen. Daar is iedereen het over eens, dat is win-win. We merken wel dat partijen terughoudend zijn in offertes uitbrengen voor grote VvE’s. Ze weten dat de besluitvorming binnen VvE’s lang duurt.”

Grote aanpassingen bij natuurlijk vervangingsmoment

“Verder zijn er weinig grote dingen die we op korte termijn kunnen doen. We kunnen natuurlijk van alles, zoals het dubbelglas vervangen door triple glas of HR+++ glas. Dat is uiteraard beter voor het milieu omdat het beter isoleert. Maar dat vergt een flinke investering, voor de meesten is dat helaas niet haalbaar."

"Dat geldt eigenlijk ook voor de CV-ketels. Een mogelijke aardgasvrije oplossing die in het onderzoek naar voren komt, is om individueel all-electric te worden. Met een warmtepomp met luchtcondensor op het dak of balkon of een warmtepomp zonder buitenunit. Maar dan moet je eigenlijk ook meteen vloerverwarming aanleggen of je radiatoren aanpakken.”

“Uiteindelijk is dit bij elkaar opgeteld behoorlijk kostbaar en om die reden voor sommigen in de VvE een te hoge drempel. Het zijn grote projecten die je dan beter op een natuurlijk vervangingsmoment kunt doen, wanneer er toch al kosten worden gemaakt. Bijvoorbeeld als je de vloer gaat aanpakken of de ramen aan vervanging toe zijn.”

Praktische bezwaren van een warmtepomp

“Daarbij lopen we nog tegen praktische bezwaren op. Warmtepompen op het balkon plaatsen is best lelijk en mag deels ook niet binnen de VvE-regels. Op de daken plaatsen is ook maar beperkt mogelijk en vergt afstemming per woontoren. Tja, warmtepompen kunnen tegenwoordig ook in huis, maar dan praat je over een formaat koelkast die je toch in huis moet plaatsen. Daar moet je maar net ruimte voor hebben. Het is beter om een centrale grote oplossing te bieden, dan 200 kleine individuele units. En we kunnen ook de plannen van de gemeente rondom het aanleggen van een warmtenet tussen 2030 en 2040 in onze buurt afwachten.”

Adviezen verwerken in Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

“Wij gaan het rapport en de aanbevelingen presenteren aan alle leden van de VvE. Daarbij voegen we concrete aanbevelingen voor het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Vervolgens is het aan het bestuur om het op te pakken en de algehele afstemming binnen de VvE te verzorgen.

Tips voor andere VvE’s

“Andere VvE’s raad ik aan de kleine verbeterpunten, zoals het controleren van tochtkieren bij de ramen en de kitranden direct aan te pakken. Hetzelfde geldt voor de zonnepanelen. Dit laaghangende fruit moet je gewoon direct gaan doen, dat is win-win, zowel voor de portemonnee als voor het klimaat. Voor de wat complexere dingen raad ik aan heel goed de discussie aan te gaan met alle VvE-leden, zodat je toewerkt naar een groen MJOP. Daar moet je echt de tijd voor uittrekken en vroeg mee beginnen. Een centrale oplossing is bijvoorbeeld vaak het beste, maar vergt tijd om te verkopen aan de leden.”

Communicatie en het delen van informatie

“Stiekem had ik natuurlijk gehoopt dat we wat sneller stappen konden zetten, maar het is essentieel maar ook tijdrovend om iedereen binnen de VvE goed mee te nemen. Een goed voorbeeld is de laadpaal voor elektrische auto’s in de parkeergarage. Deze dacht ik wel even snel te realiseren. Ineens kwam er toen een televisieprogramma met een aantal wat eenzijdige afleveringen over het gevaar van laden in parkeergarages. Dat voorstel is voor nu stilgevallen en het is afwachten tot de nieuwe bouwnormen bekend zijn. Er was best wel wat angst binnen de VvE. Dan is goede communicatie en het tijdig delen van open en eerlijke informatie heel belangrijk.”

Benieuwd hoe jij jouw VvE kan verduurzamen?

Een energieadviseur komt gratis via de gemeente op bezoek of maakt een videobel-afspraak met je om te kijken wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen of zonnepanelen te plaatsen. Ook krijg je hulp bij het besluitvormingsproces in de VvE.

Boek een adviseur op Amsterdam.nl