Warmtewerkgroep Van der Pekbuurt wil energietransitie betaalbaar, open en duurzaam aanpakken

De Van der Pekbuurt is een van de Amsterdamse buurten waar de gemeente, corporaties en bewoners onderzoeken op welke manier de buurt het beste aardgasvrij gemaakt kan worden.

Warmtewerkgroep Van der Pekbuurt

De warmtewerkgroep van de Van der Pekbuurt wil bewoners meer invloed laten uitoefenen op hun directe omgeving, zodat de wensen en ideeën van bewoners worden gehoord. Daarom hebben huurders en woningeigenaren in 2018 de handen ineengeslagen en een warmtewerkgroep opgericht. Het doel van deze werkgroep is mee te denken over de mogelijke scenario's om de energietransitie 'betaalbaar, open en duurzaam' aan te pakken.

City Deal

De gemeente Amsterdam kijkt samen met de woningcorporaties, netbeheerders en bewoners in de wijk naar de beste oplossing voor het aardgasvrij maken van de Van der Pekbuurt. Daarbij worden de bewoners ondersteund door stichting !WOON. Deze samenwerking heet de City Deal. Betaalbaarheid en een goede manier van financiering staan voorop. Voor een aardgasvrije buurt zijn er aanpassingen nodig in de woningen, op straat en onder de grond. Alles hangt met elkaar samen.

Copywrite: Erwin van Eis