Waternet: flinke plannen voor 2020 en verder

Waternet wil in 2020 klimaatneutraal zijn door netto geen uitstoot van broeikasgassen meer te veroorzaken. Zij organiseert haar bedrijfsprocessen zodat zo min mogelijk energie nodig is. Daarbij verduurzaamt Waternet de energie die nodig is op alle kantoren en bedrijfslocaties. Met maar liefst 67.000 zonnepanelen bespaart Waternet al 12.000 ton CO2-uitstoot per jaar! De overige elektriciteit wordt 100% groen ingekocht bij energieleverancier Eneco.

Innovatie

Waternet innoveert ook actief met nieuwe methoden en technieken om energie te produceren of te besparen door bijvoorbeeld slim gebruik van water en slib. Aquathermie-projecten zoals bijvoorbeeld bij Sanquin Bloedvoorziening waar bloed gekoeld wordt met watervoorziening. Maar ook door innovatieve biogasprojecten of de waterzuivering in Westpoort die al helemaal van het gas af is door verduurzaming.

Waterkringloop

Waternet is het enige waterbedrijf dat voor de hele waterkringloop zorgt. Het zorgt onder andere voor het beste drinkwater, regelt de afvoer van regenwater, de riolering in Amsterdam, het zuiveren van afvalwater, de gewenste grondwaterniveaus en natuurlijk voor schone grachten.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is ook een belangrijk thema voor Waternet. Denk bijvoorbeeld aan de stijgende zeespiegel maar ook aan de overvloedige regenval van het voorjaar van 2019 tegenover de droogte van 2018. Dit doen zij in opdracht van de gemeente Amsterdam en het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Aquathermie

De komende tijd willen de gemeente Amsterdam en Waternet de mogelijke duurzame warmtebronnen voor Amsterdam verder uitwerken. De potentie van Aquathermie voor het verwarmen van onder ander huizen en bedrijven is groot. In Amsterdam circa 50%.

Daarnaast werkt Waternet aan nieuwe zonne-energie projecten op haar drinkwaterlocaties.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt naar verwachting eind 2019 het investeringsbesluit voor een groengasinstallatie bij de Waterzuivering in Amsterdam Westpoort. Het hier geproduceerde groene gas is geschikt voor gebruik in voertuigen. Ook kan het gas worden gebruikt voor het vergroenen van het aardgasgebruik van de gemeente Amsterdam en Waternet.