Werkgroep Energietransitie Nieuw Sloten (WENS) helpt medebewoners duurzaam te worden

Actieve bewoners hebben zich na een duurzaamheidsenquête van het stadsdeel voor deze rol aangemeld.

Het streven van WENS is om voor 2021 een plan op te leveren voor een breed gedragen en optimale route voor de energietransitie van de wijk. WENS wil de alternatieven en de financiële gevolgen daarvan in kaart brengen.

Participatieve waarde-evaluatie

Nieuw Sloten doet daarnaast mee aan een participatieve waarde-evaluatie (PWE) over aardgasalternatieven. Bewoners kunnen dan aangeven wat hun voorkeur heeft en wat zij belangrijk vinden. Dit wordt, samen met het plan van WENS, gebruikt om afwegingen te maken voor stappen die de wijk samen gaat zetten.

Wil je meer weten over aardgasvrij wonen?

Op de webpagina Aardgasvrij van de gemeente lees je hoe we van het aardgas af gaan, wat de alternatieven zijn, en nog veel meer.

Ga naar Aardgasvrij op Amsterdam.nl