Buurtinitiatief Elektrisch Deelrijden de Pijp gaat van start

Om Amsterdam gezonder en schoner te krijgen willen we minder voertuigen in de stad. Om je toch gemakkelijk te verplaatsen zet de Gemeente Amsterdam in op deelrijden.

Elektrisch Deelrijden

Elektrisch deelrijden heeft als doel om het gemakkelijker te maken voor bewoners om zich te verplaatsen in een voertuig dat past bij de gelegenheid. Als je een kastje gaat ophalen heb je een ander soort auto nodig dan wanneer je iemand van Schiphol ophaalt.
Als je deelt, betaal je niet als je niet gebruikt, je bespaart dus kosten. Door samen te delen hebben we minder voertuigen nodig en is er dus meer ruimte in de buurt voor bijvoorbeeld groen.
Dit duurzame bewonersplan is bijna voltooid: Vanaf woensdag 24 augustus rijden de eerste vier elektrische deelauto’s rond.

Buurtinitiatief Elektrisch Deelrijden de Pijp

Dit initiatief gaat van start in de Hemony- en Willibrordusbuurt. Hiervoor is samen met bewoners een plan gemaakt. Wil je ook meedenken over dit plan? Dit kan via de website, je kan daar een enquête invullen. Hier kan je je ook aanmelden als deelrijder bij dit initiatief.


Andere invulling

Frans Halsstraat lege parkeerplekken
In de Frans Halsstraat hebben parkeervakken ruimte gemaakt voor groen.

Wanneer autobezitters overstappen op elektrisch deelrijden, kunnen parkeerplaatsen voor regulier parkeren worden opgeheven. We hebben afgesproken dat bij iedere vijf ingeleverde parkeervergunningen, vier parkeerplekken een andere bestemming krijgen.
De gemeente Amsterdam zal de invulling van de vrijgekomen plekken samen met de buurtbewoners gaan bepalen. Zo ontstaat er dus meer ruimte in de buurt.


Hoe kan jij dit doen?

Wil je ook meer informatie over elektrisch deelvervoer in jouw buurt?

Kijk dan naar de mobiliteitshubs met verschillende elektrische voertuigen.