Woonschip aardgasvrij maken grote uitdaging

Egbert Duijn heeft onlangs (2018) zijn woonschip aardgasvrij gemaakt en wil in de toekomst zijn schip ook nog volledig energieneutraal maken doormiddel van pv-panelen. “In deze koude winter is mijn elektriciteitsrekening met de nieuwe warmtepomp behoorlijk omhoog gegaan. Al betaal ik nu helemaal niets meer voor gas en daarmee ook niet voor de vastrechtkosten. Ik kijk er naar uit het elektraverbruik over een hele jaar te kunnen beoordelen”, aldus Duijn.

Als architect wilde Duijn graag vooroplopen in de transitie naar aardgasvrij wonen. Met bijna al zijn klanten is dat hét onderwerp van het project, maar voor elke project is maatwerk vereist om een systeem te kiezen dat past binnen de gebouwde context en budget.

“Er werden kennismeetings georganiseerd over duurzaamheid op woonschepen. Daar ben ik naartoe gegaan en heb veel geleerd over hoe ik mijn woonschip aardgasvrij kan maken. Voor de uitvoering op mijn schip heb ik een bedrijf dat daar aanwezig was ingehuurd”, aldus Duijn.

Warmte uit de gracht

“Ik heb een groot buffervat water waarmee ik mijn water en woonschip verwarm. Dit water wordt verwarmd met een bron die warmte uit het grachtwater haalt door middel van een warmtepomp en daarnaast met een zonneboiler op mijn dak.. Voor dit grote vat moest binnen een plek gemaakt worden en dit is niet persé een mooi systeem, maar het werkt wel”, aldus Duijn. De grootste uitdaging voor Duijn waren de bouwkundige aanpassingen en ruimtelijke inpassing – denk aan de aanleg van kabels en geïsoleerde pijpen door het schip.

Subsidie maakt het rendabel

Het aardgasvrij maken van de woonschip kostte zo’n €24.000,-. Daarvan is een groot deel betaald met subsidies: een subsidie via City-Zen, een Rijkssubsidie en een gemeentelijke subsidie. “Deze subsidies maken het op dit moment rendabel en terugverdien baar”, aldus Duijn.

Wil je meer weten over aardgasvrij wonen?

Op de webpagina Aardgasvrij van de gemeente lees je hoe we van het aardgas af gaan, wat de alternatieven zijn, en nog veel meer.

Ga naar Aardgasvrij op Amsterdam.nl