Knowledge Mile: een gezamenlijk antwoord op grootstedelijke vragen

De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Knowledge Mile is het innovatiedistrict van Amsterdam en bevindt zich tussen het Amstelplein en het stadhuis. De Wibaut- en Weesperstraat zijn de twee belangrijkste straten in het gebied dat zich kenmerkt door grootstedelijke vraagstukken zoals veel verkeer, wateroverlast en luchtverontreiniging. De ambitie is om het werk- en leefklimaat in het gebied te verbeteren.

De BIZ Knowledge Mile bestaat uit 200 bedrijven, hotels, musea en maatschappelijke en gemeentelijke instellingen met als doel: samen vormgeven aan de stad van morgen.

Geen dak onbenut

De benutting van de daken voor zowel zonne-energie, vergroening als waterberging kan een enorme positieve bijdrage leveren aan het oplossen van deze grootstedelijke vraagstukken. Aangezien de BIZ Knowledge Mile een gebruikers BIZ is is het lastiger voor de BIZ Knowledge Mile om concrete afspraken te maken met de eigenaren van de panden over de daken. De gebruikers kunnen wel de verbinding zijn naar de eigenaren die uiteindelijk moeten beslissen over een investering in zonnepanelen en/of vergroening.

Al 15 daken zijn gerealiseerd op de Knowledge Mile. Dit betekent ook dat er al behoorlijk wat kennis aanwezig is over aanpak en realisatie. Deze frontrunners (soms eigenaar, soms huurder) delen hun kennis met de 21 partijen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn en in een later stadium met de eigenaren van alle nog te inventariseren daken. Een uitwerking van deze procesaanpak kan een voorbeeld zijn voor de stad.

Collectief afvalcontract en Zero Waste Status


In 2018 is de BIZ Knowledge Mile gaan kijken naar de afvalstromen in het gebied. De vele vervoersbewegingen van afvalverwerkers zorgen voor verkeersopstoppingen en vervuiling. Er is onduidelijkheid over afvalcontracten en de noodzaak om minder afval te produceren wordt steeds groter. Dit komt ook samen met het leefbaar houden van de buurt. In 2018 is een onderzoek gedaan onder ondernemers om hun afvalstromen te analyseren en hun mening te horen over het huidige afvalbeleid.

Op basis van de conclusies van dit onderzoek heeft de BIZ Knowledge Mile een aantal doelstellingen geformuleerd: 


  • Vermindering van vervuilende vervoersbewegingen (minder uitstoot, betere doorstroming, lagere kosten) middels een collectief afvalcontract

  • Bereiken van Zero Waste Status (betere afvalscheiding en minder inkoop van materialen)
Hierbij is een besparing op verwerkingskosten van 70 tot 102% haalbaar.Om deze en toekomstige projecten te realiseren en te versnellen kan Amsterdam helpen met het delen van informatie, kennis en ervaringen. Gebruikers, beheerders en pandeigenaren kunnen dan worden geholpen / ontzorgd bij het maken van duurzame keuzes.

Benieuwd hoe jij jouw bedrijfspand of bedrijfsvoering kunt verduurzamen?

Als bedrijf heb je in Amsterdam veel mogelijkheden om je pand of je bedrijfsvoering te verduurzamen. Met de Duurzame Wegwijzer ontvang je een overzicht van de mogelijkheden en hoe je dit kunt financieren.

Check de Duurzame Wegwijzer