ARTIS: met plezier duurzaamheid leren & ervaren

In ARTIS komen bezoekers in contact met de natuur, van het allerkleinste in Micropia tot het oneindige van het Planetarium. Ze leren daardoor over álle onderdelen van natuur samenhangen, en dat jij als mens onderdeel van de natuur bent. In ARTIS ervaar je thema’s als water, energie, materialen, klimaat en biodiversiteit en leer je wat je zelf kunt doen. ARTIS wil Amsterdam inspireren door zelf het goede voorbeeld te geven. Je kan immers niet vertellen over alle uitdagingen waar wij als maatschappij voor staan, zonder zelf daarin ook stappen te zetten. Daarom werkt ARTIS zelf zo duurzaam mogelijk.

In 2030 fossielvrij

Op het gebied van de energietransitie is ARTIS innovatief en heeft zij de ambitie in 2030 fossielvrij te zijn. Met zonnepanelen, groene stroom, ledverlichting en een eigen warmte- en koudeopslag gaat ARTIS zuinig met energie om. Dat is geen makkelijke uitdaging: ARTIS heeft meer dan 25 monumenten, is 365 dagen per jaar open, en er leven planten en dieren met heel specifieke behoeften op het gebied van warmte en licht. Toch is het belangrijk dat ARTIS deze ambitie najaagt, om te laten zien: als het in ARTIS – met al haar complexiteit- kan, dan kan het overal.

Energieneutraal slingerapenverblijf

De eerste stappen zijn al gezet. Steeds minder gas gebruiken voor de verwarming van de verblijven, en zo min mogelijk benzine-voertuigen in de tuin. Het nieuwe slingerapenverblijf is het eerste fossielvrij verwarmde en energieneutrale verblijf in ARTIS. Bovendien onderzoekt ARTIS samen met de gemeente nieuwe technieken, zoals aquathermie en geothermie.

Beplanting dagelijkse voeding voor dieren

ARTIS wil haar 1,4 miljoen bezoekers inspireren en stimuleren om duurzaam met de natuur om te gaan. Zo bestaat in ARTIS alle eenjarige beplanting uit eetbare bloemen, planten en kruiden. Die worden dagelijks geplukt en gevoerd aan de dieren. De eetbare tuin is niet alleen duurzaam, maar ook een goede manier om kinderen te leren waar hun voedsel vandaan komt. Ook verwerkt het park groen afval, zoals olifantenpoep, met behulp van microben tot compost voor de planten. Tanks vangen regenwater op voor het bewateren van het park

Ga naar Artis.nl om meer te lezen over duurzaamheid in Artis.

Foto: Copyright Maarten van der Wal

Benieuwd hoe jij kunt verduurzamen?

Of je nu een bewoner bent, een bedrijf of een instelling. Isoleer je huis of je bedrijfspand, stap over op schoon vervoer of vergroen je buurt. Doe wat bij jou past. Met de Duurzame Wegwijzer zie je snel wat jij kunt doen en hoe je dit financiert.

Check de Duurzame Wegwijzer