Kansen voor energie uit grachtenwater en de Amstel voor de Oosterpark-Plantagebuurt!

De gemeente Amsterdam, ARTIS, Koninklijk Instituut voor de Tropen, het OLVG, UvA, HvA en De Groene Grachten hebben hoge duurzame ambities en bundelen de krachten. Rond 2030 willen we gezamenlijk warmte en koude duurzaam opwekken en uitwisselen. Na grondig onderzoek lijkt dit het beste te kunnen met een zogeheten 5e generatie warmtenet.

Gezamenlijk opwekken en uitwisselen van energie

Door het gezamenlijk opwekken en uitwisselen van energie gaan we op grote schaal bijdragen aan de omslag naar schone energie in de buurt en aan een aardgasvrij Amsterdam in 2040. Alle deelnemende partijen hebben deels al (isolatie)maatregelen genomen. Ook staan er allerlei energiebesparingsmaatregelen voor de komende jaren op de planning. Hiermee wordt de energievraag al enorm verminderd. Voor alle energie die we daarna nog nodig hebben, werken wij als partijen samen om een fossielvrije en toekomstbestendige energiebron voor de buurt te maken.

Gezamenlijke energiesystemen onderzocht

Onder begeleiding van De Groene Grachten hebben de partners in dit project de verschillende mogelijkheden voor een gezamenlijk energiesysteem onderzocht. Daarbij is onder meer gekeken naar de maatschappelijk kosten, duurzaamheid en
haalbaarheid van alle opties. Uiteindelijk zijn we uitkomen op een 5e generatie warmtenet!

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de kennis van Firan, Waternet en de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft tevens het project ondersteund met de subsidie Ruimte voor Duurzaam Initiatief.

5e generatie warmtenet

Dit systeem werkt op energie uit onder andere grachtenwater en water uit de Amstel en wordt gekoppeld aan warmte-koudeoplagsystemen en andere energiebronnen uit de buurt. Deze zogenaamde “aquathermie” zal in combinatie met een zeer lage temperatuur warmtenet de energie uitwisselen tussen alle gebouwen. We kunnen hiermee warmte en koude met elkaar uitwisselen en ook andere geïnteresseerde bewoners, bijvoorbeeld uit de Weesperzijdebuurt, bedrijven en overige energiegebruikers in de toekomst aansluiten.

Vanaf het najaar 2021 werken we er hard aan om de haalbaarheid van het energiesysteem verder uit te werken. Zodra we meer inzichten hebben opgedaan, delen we die uiteraard. Dus blijf aangehaakt!

Plattegrond van Amsterdam Oost met daarin de gebouwen van deelnemende partijen. Gekleurde lijnen met daartussen een aantal WKO geven aan hoe de gebouwen door middel van een 5e generatie warmtenetwerk worden verbonden.
Schematische weergave van een 5e generatie warmtenet in Amsterdam-Oost met thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), warmte-koudeopslag (WKO) en een warmtepompinstallatie (WP).

Meer lezen

Wil jij samen met andere bewoners, bedrijven en/of instellingen een complex duurzaam project starten?

Dan kun je subsidie aanvragen voor de voorbereiding of projectuitvoering van dit initiatief bij de gemeente Amsterdam.

Vraag de subsidie aan