Duurzame warmtebron voor ARTIS, KIT, OLVG en gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat samen met Amsterdamse koplopers op het gebied van duurzaamheid – ARTIS, KIT, OLVG en De Groene Grachten – op zoek naar duurzame warmtebronnen voor 60 gebouwen in de Plantagebuurt en bij het Oosterpark.

In een open innovatietraject gaan ze de mogelijkheden onderzoeken van bijvoorbeeld geothermie of aquathermie als warmtebron voor de 60 grotendeels monumentale panden. Jaarlijks verbruiken die gebouwen nu nog zo’n 120.000 Gigajoule aan warmte. Dit staat gelijk aan het verwarmen van zo’n 3.800 Amsterdamse monumentale appartementen. Door het gezamenlijk opwekken en uitwisselen van energie gaan deze partijen op grote schaal bijdragen aan de omslag naar schone energie in de buurt.

Monumentale gebouwen

De gebouwen die de komende tien jaar overstappen op duurzame energiebronnen zijn de (grotendeels monumentale) gebouwen van ARTIS, twee kantoorpanden van Gemeentelijk Vastgoed (de GGD en de Voormalige Stadstimmertuin), het KIT Royal Tropical Institute en het OLVG locatie Oost.

Samen op weg naar een klimaatneutrale stad

Op 10 september was het startschot voor de bijzondere samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, ARTIS, KIT, OLVG en De Groene Grachten voor onderzoek naar de toepassing van nieuwe innovatieve en duurzame technieken. Wethouder Marieke van Doorninck: “Vandaag is opnieuw een voorbeeld van hoe partijen in Amsterdam elkaar weten te vinden om bij te dragen aan een duurzame en klimaatneutrale stad. Ik kijk ernaar uit om met deze partijen aan de slag te gaan met de zoektocht naar innovatieve manieren om energie op te wekken en te delen. Het afgelopen jaar is onder leiding van De Groene Grachten een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van dit project. Het komende jaar gaan we onderzoeken of we hier gebruik kunnen maken van nieuwe technieken als warmte uit de aarde of uit het oppervlaktewater om de grotendeels monumentale panden in de Plantage- en Oosterparkbuurt te verwarmen. Van de lessen die we hier leren, kunnen we straks op meer plekken in de stad profiteren.”

Warmte-koude-uitwisseling Hermitage en Hortus als inspiratie

Al sinds 2016 delen de Hermitage en de Hortus Botanicus dezelfde warmte-koudeopslag. Door middel van ondergrondse buizen van 425 meter exporteert de Hermitage haar warmteoverschot naar de Hortus Botanicus en andersom ontvangen zij gekoeld water van de Hortus. Dit vooruitstrevende en kostenbesparende project Tussen Kunst en Kas dient als inspiratiebron voor het nieuwe samenwerkingsverband.