Tuinen van West - Circulaire ProefTuin als laboratorium voor duurzame experimenten

De ondernemers in Tuinen van West werken samen aan innovatieve en duurzame projecten. Het natuur-, recreatie- en stadslandbouwgebied is bij uitstek hét gebied in Amsterdam om de mogelijkheden van de circulaire economie te onderzoeken en in praktijk te laten zien.

Projecten binnen thema’s

De Circulaire ProefTuin van West is een laboratorium en toonbeeld voor experimenten op kleine schaal. Succesvolle voorbeelden kunnen worden opgeschaald naar andere locaties in de stad. Leerervaringen worden gedeeld. Tuinen van West werkt met de omgeving en houdt het lokaal waar het kan. De projecten richten zich op verschillende thema’s.

Energieprojecten

Zo worden de plannen om een innovatief warmteopwek-systeem te realiseren bijna werkelijkheid op het Sportpark de Eendracht: na de 350 zonnepanelen op het NRCA wordt er in september 2021 onder de nieuwe kunstgrasvelden een captatienet voor de warmtevoorziening en het douchewater. De eerste circulaire renovatie van clubgebouw K wordt voorbereid. Volgende gebouwen met PV en boilers op hun daken volgen.

Groenbeheer

De ondernemersvereniging streeft met de aannemers naar circulair terreinbeheer. Door zoveel mogelijk reststromen (bladeren, gras, snoeimateriaal, hout) binnen het gebied te gebruiken als groene grondstoffen en de biodiversiteit te verbeteren. De intentieverklaring om het (kap- en snoei)hout voortaan in het gebied te verwaarden (het waardeloze (afval) waardevol maken) is door de gemeente getekend op een conferentie in september 2020. Succesvol was al het project waarbij 150 gekapte populieren binnen Tuinen van West zijn hergebruikt als compost, warmtebron, bedekking van paden, buitenmeubilair, een huisje en terreinafzettingen.

Ook is er een collectieve composthoop voor alle groene reststromen in het gebied. De effecten van die lokale bodemverbeteraar worden getest in een groot opgezet 3 jarig onderzoekstraject van de Biomassa Alliantie/ Circulair Terreinbeheer samen met de Wageningen University & Research (WUR). Wij hopen daar veel van te leren!

Lokale voedselketens

Zelfoogsttuinen, Community Supported Agriculture, een buurtmoestuin: het valt allemaal onder stadslandbouw. Veel stadslandbouwers bedienen de stedelijke consumenten. Zij worden via gemeenschapslandbouw steeds meer betrokken bij het ontstaan van het voedsel dat op hun bord komt. De belangstelling voor biologisch-dynamische landbouw neemt hierdoor toe en het zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Warmonderhof Opleidingen biedt daarom sinds een aantal jaren het keuzedeel Stadslandbouw binnen opleiding biologisch-dynamische landbouw. De opleiding wordt o.a. verzorgd in de de Tuinen van West en de Fruittuin van West. Per jaar studeren hier 25 studenten af en veel van hen gaan na hun stage aan het werk in onze stadsregio.

Met de evenementen als Tour de Boer, WestFest, Reclaim the Seeds, Eetfestival Tuinen van West laten wij iedereen zien waar wij mee bezig zijn!