Circulaire ProefTuin van West als laboratorium voor duurzame experimenten

De ondernemers in Tuinen van West werken samen aan innovatieve en duurzame projecten. Het natuur-, recreatie- en stadslandbouwgebied is bij uitstek hét gebied in Amsterdam om de mogelijkheden van de circulaire economie te onderzoeken en in praktijk te laten zien.

Thema’s

De Circulaire ProefTuin van West is een laboratorium en toonkast voor experimenten op kleine schaal. Succesvolle voorbeelden kunnen worden opgeschaald naar andere locaties in de stad. Leerervaringen worden gedeeld. Tuinen van West werkt met de omgeving en houdt het lokaal waar het kan. De projecten richten zich op verschillende thema’s.

Zo zijn er plannen om een innovatief warmteopwek-systeem te testen bij Kwekerij Osdorp en Sportpark de Eendracht. Meerdere daken worden al benut voor zonnepanelen en er wordt onderzocht welke daken volgen.

Groenbeheer

De ondernemers willen graag het groenbeheer in het gebied verduurzamen door zoveel mogelijk reststromen (bladeren, gras, snoeimateriaal, hout) binnen het gebied te gebruiken als groene grondstoffen. Succesvol was al het project waarbij 150 gekapte populieren binnen Tuinen van West zijn hergebruikt als compost, warmtebron, bedekking van paden, buitenmeubilair, een huisje en terreinafzettingen. Ook is er een collectieve composthoop voor alle groene reststromen in het gebied gerealiseerd.

De Universiteit Wageningen en de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken hoe algen uit de sloten gewonnen kunnen worden als energiebron of grondstof. En Warmonderhof geeft opleidingen in duurzame stadslandbouw.