Kaart Amsterdam met markeringen aantal zonnepanelen: 1600  Zuidermolenweg, 114 Ingelandenweg,272 Wiltzanghlaan, 695 Kesbeke, 104 VvE Theophilisstraat, 352 Slingelandstraat, 1024 Klonnenplein, 214 VvE Le jardin, 366 Huygens College, 330 August Allebeplein

Ecostroom.nu: lokaal georiënteerde bewonersprojecten wekken met behulp van andermans dak energie op

Dromen is mooi, beleid maken is wenselijk, maar uiteindelijk moeten er zaken gedaan worden: zonnepanelen leggen en zon oogsten. Amsterdammers toegang geven tot zonne-energie, met zonnepanelen op hun eigen dak of op een dak in de buurt.

Met deze inzet en organisatie liggen er onder andere circa 1.000 zonnepanelen op de Westergas, bijna 700 op de tafelzurenfabriek van Kesbeke, en bijna 400 op het Huygens College.

De bewonersprojecten van Ecostroom zijn allemaal georganiseerd rondom een bewonersgroep en lokaal georiënteerd rond een of meerdere gebouwen per wijk waarvan de daken worden voorzien van zonnepanelen. Iedere bewonersgroep is een aparte coöperatie, en elke coöperatie is georiënteerd op een gebouw of locatie waarvan de daken van zonnepanelen worden voorzien. De zonnepanelen worden gefinancierd door de lokale bewoners en de zonne-energie die wordt geoogst is beschikbaar voor deze bewoners. Inmiddels zijn er 11 bewoners energieprojecten gerealiseerd, waarvan een groot deel in West, en staan er in West vier op stapel.

Meer lezen