Ecostroom.nu: lokaal georiënteerde bewonersprojecten wekken met behulp van andermans dak energie op

Dromen is mooi, beleid maken is wenselijk, maar uiteindelijk moeten er zaken gedaan worden: zonnepanelen leggen en zon oogsten. Amsterdammers toegang geven tot zonne-energie, met zonnepanelen op hun eigen dak of op een dak in de buurt.


Met deze inzet en organisatie liggen er onder andere circa 1.000 zonnepanelen op de Westergas, bijna 700 op de tafelzurenfabriek van Kesbeke, en bijna 400 op het Huygens College.

De bewonersprojecten van Ecostroom zijn allemaal locaal georienteerd rond een of meerdere gebouwen per wijk en georganiseerd rondom een bewonersgroep waarvan de daken worden voorzien van zonnepanelen. Iedere bewonersgroep is een aparte coöperatie, en elke coöperatie is georiënteerd op een gebouw of locatie waarvan de daken van zonnepanelen worden voorzien. De zonnepanelen worden gefinancierd door de lokale bewoners en de zonne-energie die wordt geoogst is beschikbaar voor deze bewoners. Inmiddels zijn er 11 bewoners energieprojecten gerealiseerd , waarvan een groot deel in West, en staan er in West vier op stapel.