Energiecommissie Oostelijk Havengebied (OHG) maakt ambitieuze plannen voor energietransitie

Bewoners van het Oostelijk Havengebied verenigden zich in de Energiecommissie OHG. Met de energietransitie in aantocht zoeken we uit wat de beste oplossingen zijn voor verwarmen van onze huizen en gebouwen zonder aardgas. We onderzoeken de mogelijkheden binnen gebouwen en gebieden in onze wijk Oostelijk Havengebied.

We zijn vrijwilligers en we werken binnen Buurtcoöperatie de Eester.

Aquathermie

Ons water blijkt een groene energiebron: aquathermie. Onze daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Voor de aardgasvrije energievoorziening hebben we vijf uitgangspunten geformuleerd:

  1. Duurzaam: Nieuwe energie moet duurzaam opgewekt zijn.
  2. Betaalbaar: Nieuwe energie moet betaalbaar zijn.
  3. Zeker: Nieuwe energie moet leveringszekerheid bieden.
  4. Comfortabel: woningen/bedrijfsruimten moeten comfortabel verwarmd en geventileerd worden.
  5. Financierbaar: Investeringen moeten financierbaar zijn.
Energiecafé. Foto Rene Vlak

Onderzoeken en informeren

We doen onderzoek, we informeren bewoners via nieuwsbrieven, kranten, website, bijeenkomsten en we communiceren rechtstreeks met bewoners, VvE's, bedrijven corporaties. We werken volgens een projectplan en we krijgen subsidie van de gemeente voor het onderzoek en de activiteiten.

Foto bovenaan: Rene Vlak.

Benieuwd hoe jij kunt verduurzamen?

Of je nu een bewoner bent, een bedrijf of een instelling. Isoleer je huis of je bedrijfspand, stap over op schoon vervoer of vergroen je buurt. Doe wat bij jou past. Met de Duurzame Wegwijzer zie je snel wat jij kunt doen en hoe je dit financiert.

Volg de Duurzame Wegwijzer