Etalageproject | De energie ligt gewoon voor de deur!

Buurtbewoners Aad Verkleij en Siem Goede van de plaatselijke energiecommissie zijn druk bezig het Oostelijk Havengebied te verduurzamen. In 2020 komt een concreet plan om een aantal VvE’s te verwarmen met aquathermie.

De energiecommissie Oostelijk Havengebied

“In 2019 heeft de buurtcoöperatie een conferentie gehouden met de vraag hoe het Oostelijk Havengebied er in 2025 uit moet gaan zien”, vertelt Siem. “Tijdens die conferentie is de energiecommissie opgezet. Deze commissie bestaat nu uit twaalf enthousiaste, deskundige buurtbewoners. In 2020 presenteren we een plan voor duurzame warmte en elektriciteit in het Oostelijk Haven-gebied.”

Aquathermie

Voor elektriciteit worden VvE’s benaderd om zonnepanelen te plaatsen. Voor warmte zijn lokale, kleinschalige, collectieve oplossingen onderzocht. Uit het onderzoek kwam aquathermie naar voren als optie. Siem: “Bijna ieder gebouw hier staat aan de kade aan het water. Een bak energie ligt in onze buurt voor de deur en ga dat gebruiken! Water opgewarmd door de zon is warm genoeg. Het enige wat wij hoeven te doen, is het oogsten.”

Duurzamer en goedkoper

Aad: “Met een warmtepomp en elektriciteit kun je die temperatuur ophogen totdat het voldoende is. Voordeel is dat je het niet grootschalig door verbranding hoeft op te wekken. Dat maakt aquathermie duurzamer en goedkoper dan een grootschalig warmtenet op hoge temperatuur. Die geluiden klinken ook in de wijk.”

De overstap naar aquathermie

De vraag is wanneer het Oostelijk Havengebied de overstap kan maken. Siem: “De woningen hebben noch goede noch slechte staat; het is zoeken naar een aanleiding. Zo heeft een aantal grote VvE’s in de buurt een acuut probleem met de rookgasafvoer van de verouderde cv-installaties. Ze moeten nu grote investeringen doen. Daar zou je de overstap aan kunnen koppelen en dan meteen de woningen beter isoleren.”

50% lokaal eigenaarschap

Aad: “We willen deze visie met de gemeente verder uitwerken. Ook om zo invloed te krijgen op de warmtetransitie en vorm te geven aan het klimaatakkoord, dat 50% lokaal eigenaarschap bepleit. We starten ons initiatief met een paar VvE’s aan de kade om te laten zien dat het kan.”

Meer lezen


Bron: Amsterdam.nl | Nieuw Amsterdams Klimaat. Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050