GeWoonboot: de duurzame kraamkamer van Amsterdam-Noord

De geWoonboot is sinds 2012 in gebruik als inspirerende duurzame vergaderlocatie op het water. Deze (autarkische) zelfvoorzienende, drijvende woonboot zorgt voor haar eigen energie- en watervoorziening. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van natuurlijke bronnen: de zon, buiten- en regenwater.

De boot is in 2007 gebouwd als voorbeeld eco-waterwoning door Delta Wonen in Zwolle. Het heeft jarenlang gediend als kenniscentrum duurzaamheid op de NDSM-werf, als onderdeel van een energie expo van Stichting Opgewekt.nu.

20 zonnepanelen

Met ruim twintig zonnepanelen wordt eigen energie opgewekt en opgeslagen in accu’s onderin de boot. De boot gebruikt een warmtepomp, warmtewisselaars en een zonneboiler voor het verwarmen van water. Het warme water wordt opgeslagen in de geïsoleerde tanks in het ruim. Het regenwater water wordt opgevangen en gefilterd met een mos-sedum dak. Met dit regenwater wordt onder andere het toilet doorgespoeld. Daarnaast heeft de boot een grijswatercircuit: het eigen afvalwater van toilet, vaatwasser en gootsteen wordt gezuiverd door het helofytenfilter, gezuiverd en hergebruikt voor o.a doorspoelen van het toilet.

Ambities

Maar de ambities van geWoonboot reiken verder. Ze bouwen op het moment aan een compleet circulaire en biobased geWoonboot 2.0

Biobased is een verzamelnaam voor materialen die uit de natuur komen en weer in de natuur opgenomen kunnen worden aan het einde van hun levensduur. Circulair bouwen betekent dat je bij de bouw nadenkt over hoe de losse onderdelen in de toekomst hergebruikt of gerecycled kunnen worden.

Schoonschip

De geWoonboot is de kraamkamer van Schoonschip. Het was op deze boot dat de initiatiefnemers van Europa’s duurzaamste, drijvende wijk Schoonschip geïnspireerd raakten. Met de intentie om nog meer mensen te inspireren, wil geWoonboot samen met o.a. Schoonschip inspireren tot nog meer duurzame (drijvende) woonwijken in de Metropool regio Amsterdam ( of Nederland). Daarnaast is het plan om samen met ondernemers van de NDSM-werf, Stichting NDSM, Metabolic, en nog meer duurzame organisaties een circulaire broedplaats te starten op de NDSM.