Het BovenIJ ziekenhuis heeft als vijfde ziekenhuis in Nederland het gouden keurmerk behaald

Daarmee laat het ziekenhuis zien de ambities op het gebied van duurzaamheid en milieu waar te maken. In het meerjarenbeleidsplan ‘Samen Beter op weg naar 2020’ benoemt het BovenIJ ziekenhuis de beleidsdoelen voor milieumanagement, die verder gaan dan volgens de wet- en regelgeving nodig is.

Duurzame energie

Met de meer dan 600 zonnepanelen die op het dak liggen en de inkoop van 100% duurzame windenergie maakt het ziekenhuis gebruik van duurzame energiebronnen. In oktober 2019 wordt het aangesloten op het stadswarmtenetwerk. Onderzocht wordt of het water uit het Noord-Hollandskanaal kan worden gebruikt om het BovenIJ ziekenhuis energiezuiniger te koelen. Verdere optimalisatie en verbeteringen op gebied van stoomdruk, bouwkundige aanpassingen en (na)regelingen worden onderzocht. Deze energiezuinige technieken zullen de CO2-uitstoot verder verlagen.

CO2-uitstoot

Led-verlichting in de straat- en reclameverlichting brengt het energieverbruik omlaag, en vermindert de CO2-uitstoot. Voor het vervangen van de daken van het BovenIJ ziekenhuis wordt gekeken of het mogelijk is om sedumdaken aan te leggen waar patiënten op uitkijken. Sedumdaken zorgen niet alleen voor een verlaging van de CO2-uitstoot door een betere (warmte/koude) isolatie, maar ook voor minder belasting van het riool (hemelwater) en een healing environment voor de patiënten.

Afval

Het BovenIJ ziekenhuis produceert jaarlijks bijna 300.000 kg afval. De afdeling Logistiek van het Facilitair Bedrijf zorgt ervoor dat het afval dagelijks gescheiden ingezameld en afgevoerd wordt. Op de meeste verdiepingen en afdelingen zijn verzamelpunten voor papier/karton, vertrouwelijk papier, glas, gevaarlijk afval en ongesorteerd bedrijfsafval. Kantoorafval, batterijen, plastic drinkflesjes en doppen worden ook apart ingezameld. Door met leveranciers in gesprek te gaan wordt gezamenlijk onderzocht welke mogelijkheden er zijn op het gebied van minder verpakkingen en het terugdringen van het aantal wegwerpartikelen (disposables).

Wil jij ook slim verduurzamen?

Of je nu een bewoner bent, een bedrijf of een instelling. Ook jij kunt iets doen. Met de Duurzame Wegwijzer krijg jij binnen 1 minuut een persoonlijk overzicht van de duurzame stappen die jij kan zetten en hoe je dit kan financieren.

Ga naar de Wegwijzer