Het Oostelijk Havengebied wekt zelf elektriciteit op en gebruikt deze straks meer en meer flexibel

Amsterdam Energy City Lab onderzoekt samen met buurtbewoners en bedrijven de kansen voor duurzame energie in het Oostelijk Havengebied. Door de resultaten voor iedereen inzichtelijk te maken, moedigen we buurtgenoten aan om tot actie over te gaan.

Opwek van zonne-energie

Met bewerkte luchtfoto’s laten we zien welke daken in het Oostelijk Havengebied (OHG) geschikt zijn voor zonnepanelen en wat de opbrengst zou zijn. Dat zijn behoorlijk veel daken! Als we alle ruimte op de daken optimaal benutten, dan kunnen de huishoudens in het havengebied zeventig procent van hun elektriciteitsverbruik zelf opwekken.

Bewerkte luchtfoto van het OHG. Groen gekleurde daken zijn optimaal geschikt voor zonnepanelen.
Bewerkte luchtfoto van het OHG. Groen gekleurde daken zijn optimaal geschikt voor zonnepanelen.

De eerste real-time wijk-energie-monitor van Nederland

We brengen ook het verbruik van energie in het OHG in beeld. Op basis van reële data en modellering berekenen we het totale elektriciteitsverbruik per buurt. De opwek en het verbruik laten we live zien in een operationele wijk-energie-monitor. Hiermee is de eerste wijk-energie-monitor van Nederland een feit. Zo kan iedereen zien dat we een steeds groter deel van het verbruik zelf opwekken. Oftewel: stap voor stap wordt de energietransitie werkelijkheid.

Wijk-energie-monitor voor de buurt Sporenburg. Deze buurt is koploper met het het aandeel zonnepanelen op beschikbare daken. De monitor toont de overproductie gedurende 3 dagen in maart 2021.

In maart 2021 was er al op drie dagen sprake van overproductie in de buurt Sporenburg. Er werd meer energie opgewekt dan gebruikt. Dat belooft veel voor de zonnige seizoenen. Zeker wanneer alle potentiële daken gevuld worden met zonnepanelen (de oranje stippellijn in de monitor). In dat geval gaan we de overproductie in onze elektrische voertuigen of warmtepompen stoppen!

Energiecommissie OHG

Samen met de Energiecommissie OHG bedenken we strategieën om ook in de warmtevoorziening een omslag te maken. Door mensen te bevragen en door te meten en te experimenteren brengen we het OHG dichter bij de ambitie van een klimaatneutrale stad.

Benieuwd hoe jij kunt verduurzamen?

Wil jij bijvoorbeeld zonnepanelen? Met de Duurzame Wegwijzer krijg je binnen 1 minuut een persoonlijk overzicht van de duurzame stappen die jij kan zetten en hoe je dit kan financieren.

Volg de Duurzame Wegwijzer