ATELIER-project maakt energiepositieve wijk in Buiksloterham

Bestaande en nieuwe energiecoöperaties in de Buiksloterham worden met elkaar verbonden tot een wijk die meer energie opwekt dan zij verbruikt.

Energiegemeenschappen

Het ATELIER-project speelt zich af op de locaties Republica en Poppies in de Buiksloterham. Hier wordt zo’n 20.000 m2 vloeroppervlak ontwikkeld met woningen en commerciële voorzieningen, waaronder een hotel en een restaurant met parkeerplaatsen. Op deze locaties realiseert ATELIER een Buiksloterham ‘energy community’. Dit gebeurt door een aantal baanbrekende, bestaande lokale energiegemeenschappen te verbinden tot een energiepositieve wijk.

Lokale energiemarkt

De bewoners gaan uiteindelijk deel uitmaken van een lokale energiemarkt. Hier kunnen zij zelf duurzaam opgewekte energie (of bespaarde elektriciteit) verhandelen met hun buurtgenoten. Dit gebeurt via een lokaal digitaal platform.

Ontwerpschets van appartementencomplex op de locatie Poppies

Innovaties

Voor de lokale energiemarkt zijn tal van technische innovaties nodig die op deze schaal nog niet bestaan. Het gaat onder meer om coördinatie van lokaal aanbod, opslag en vraag, om peer-to-peer energie-uitwisseling en om actief betrekken van burgers en andere stakeholders. Deze lokale energiemarkt wordt gekoppeld aan het lokale net.

Ook elektrisch vervoer zal worden meegenomen, in de vorm van een smart mobility hub. Verder wordt gebruikgemaakt van nieuwe sanitatie, gekoppeld aan warmtewinning. Zo gaat het sluiten van kringlopen hand in hand met duurzame energieopwekking.

Er worden Innovatie Ateliers georganiseerd met experts en betrokkenen om praktische problemen op te lossen. De kick-off hiervan vond plaats in december 2020 bij Schoonschip.

AmsTErdam BiLbao CItizen DrivEn SmaRt Cities

ATELIER is een Europees project waarin Amsterdam en Bilbao een energieleverende wijk (PED – positive energy district) gaan realiseren. Ze doen dat in samenwerking met kennisinstellingen en private partijen om tot een structurele impact te komen op het energiesysteem in de stad.

Bovenaanzicht eiland in Bilbao met ontwerpschets energieleverende bebouwing
Ontwerpschets van de locatie in Bilbao waar een energieleverende wijk gerealiseerd zal worden

Daarnaast maken zes fellow cities deel uit van het project: Riga, Kopenhagen, Budapest, Bratislava, Krakow en Matosinhos. Zij zullen de innovatieve oplossingen op termijn implementeren in hun eigen stad.

Het project ging eind 2019 van start en duurt vijf jaar.