Project Smartroof: slimme daken in de stad

In 2017 ging het onderzoek Project Smartroof 2.0 van start, een onderzoek naar het blauw-groene dak. Marineterrein Amsterdam fungeert als testplaats waar oplossingen worden bedacht, getest en toegepast voor stedelijke uitdagingen op het gebied van water, gezondheid, wonen, leren en verkeer.

Blauw-groene daken

Blauw-groene daken verkoelen en vergroenen de omgeving. Een blauw-groen dak vangt regenwater op. De onderlaag van dit dak is opgebouwd uit drainage units (kratjes) waardoor het dak veel meer water kan opvangen dan een groen dak. Sensoren meten en regelen het waterbeheer en de exacte verdamping van de begroeiing. Op de blauw-groene daken kunnen verschillende soorten planten groeien: goed voor de biodiversiteit.

Resultaten van het onderzoek

Het traditionele groendak verdampte tijdens een droge periode van 2 weken in 2017 18 liter water per m2. Het blauw-groene dak verdampte in diezelfde periode 42 liter water, had een groter verkoelend effect en loosde veel minder regenwater in het riool. Een andere opvallende uitkomst is het temperatuurverschil tussen het oppervlak van een gewoon zwart dak en een begroeid blauw-groen dak. Dat verschil loopt op tot 40oC op zomerse dagen.

Verder zijn op het dak in 24 uur 42 verschillende soorten insecten gevonden, met een opmerkelijk hoog aantal vliegende insecten en een levendige populatie van meerdere soorten spinnen. Er werd zelfs een zeldzaam soort sluipwesp aangetroffen.

Slimme daken in de stad

Daken zijn niet langer slechts de bovenkant van een gebouw, maar vervullen een belangrijke rol in de energieprestatie van het gebouw, verbeteren het regenwaterbeheer van de stad, dempen het stadshitte eilandeffect en hebben een positief effect op mens, gezondheid en biodiversiteit.

Project Smartroof 2.0 is een TKI Topsector Watertechnologie innovatieproject van gemeente Amsterdam, Waternet, Drain Products, Aedes Real Estate, KWR Water Cycle Research Institute en Marineterrein Amsterdam.

Zie ook bij 'Wat doen Amsterdammers?':

Wil jij ook aan de slag met het vergroenen van jouw buurt?

Een groene buurt levert niet alleen meer woonplezier op, het helpt ook de biodiversiteit en maakt de buurt regenbestendig. Met de Duurzame Wegwijzer zie je snel wat jij kunt doen en hoe je dit financiert.

Check de Duurzame Wegwijzer