Vaartuig Port of Amsterdam vaart op waterstof in poedervorm

De haven van Amsterdam maakt zich hard voor de productie en de toepassing van waterstof. Als pilot bouwen ze daarom een vaartuig dat vaart op natriumboorhydride, oftewel waterstof in poedervorm. De enige uitstoot van het schip: schoon water. Vanaf 2023 vaart het in de Amsterdamse haven.

Bij Port of Amsterdam geloven ze dat waterstof een grote bijdrage levert aan de energietransitie en het verschonen van de scheepvaart. Daarom doen ze mee met de pilot H2ships van Interreg North West Europe, waarmee ze kijken hoe de scheepvaart kan varen op waterstof. Voor deze pilot bouwen ze een eigen vaartuig om naar een elektrisch vaartuig, dat wordt aangedreven op door waterstof. Om precies te zijn door een korrelvariant van groen opgewekte waterstof: natriumboorhydride ofwel bleekmiddel.

Zo werkt het

Het schip vaart straks op batterijen die worden geladen door een brandstofcel. Een brandstofcel zet energie van een chemisch reactie direct om in elektrische energie. De brandstofcel op dit schip draait op waterstof die is opgeslagen in het natriumboorhydride, een poeder dat vroeger ook werd gebruikt als bleekmiddel. Op het schip komt het in contact met ultra-puur water, waardoor er een chemische reactie ontstaat waarbij waterstof vrijkomt. Zowel uit het natriumboorhydride als uit het zuivere water: dubbel zoveel waterstof dus.

Demonstratieproject Neo Orbis

Het nieuwe representatieschip, de Neo Orbis, vaart vanaf 2023 gasten door de haven bij speciale gelegenheden zoals jubilea of een afscheid en rondvaarten door de haven. Het krijgt het karakter van een salonboot, wordt twintig meter lang met een vermogen van negentig kilowatt. Het dient als een demonstratieproject waarmee de techniek wordt beproefd in de praktijk, om later op grotere schaal toe te passen.

Schone scheepvaart in 2050

In 2050 wil Amsterdam een klimaatneutrale stad zijn. Ook de CO2-uitstoot van de wereldwijde, internationale scheepvaart moet dan met 70 procent zijn afgenomen. Port of Amsterdam maakt werk van schone scheepvaart. Zo laten ze hun eigen vloot van patrouillevaart aanpassen zodat de motoren nog beter op biobrandstoffen kunnen varen.

Naast H2Ships, zijn er nog veel meer projecten en initiatieven op het gebied van waterstof in de Amsterdamse haven. Zo vind je sinds kort het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven en worden de mogelijkheden onderzocht voor de bouw van een fabriek voor de productie van synthetische kerosine met behulp van waterstof.