12 april Nationale Overshoot Day | De biocapaciteit voor dit jaar is opgebruikt

Het is vandaag Nationale Overshoot Day, de dag waarop Nederland de biocapaciteit heeft opgebruikt die voor een jaar beschikbaar is. Anders gezegd: als iedereen op Aarde zou leven als in Nederland, zouden er 3,6 Aardes nodig zijn om aan deze behoefte te voldoen.

Deze roofbouw op de Aarde ligt aan de basis van klimaatverandering, de sterke afname van de biodiversiteit én de stikstofcrisis. De Earth Overshoot Day en de Nationale Overshoot Day zijn een initiatief van het Global Footprint Network. Dit is een internationale onderzoeksorganisatie die als doel heeft de wereldeconomie binnen de ecologische grenzen van de Aarde te laten opereren.

We moeten ons gedrag aanpassen aan de draagkracht van de Aarde. De wereldwijde dag viel in 2021 op 29 juli, op 28 juli in 2022 op en in 2023 op 27 juli. Dit is in Nederland al twee jaar op 12 april.

Klimaatbeleid schuift Dutch Overshoot Day op 30 juni in 2030

Global Footprint Network heeft becijferd dat het Nederlandse klimaatbeleid onze overvraging met 44% kan verminderen in 2030. Hiermee zal Dutch Overshoot Day opschuiven tot eind juni.

Amsterdam streeft ernaar Overshoot Day niet al na 102 dagen te laten vallen, maar deze steeds later in het jaar te kunnen noteren. Iedereen in de stad moet zich bewust zijn van zijn eigen levensstijl. Draag jij ook bij aan een duurzame stad in een duurzame wereld?

Een duurzame toekomst is een zekere toekomst

Wat Nederland op dit moment van de Aarde vraagt is niet houdbaar. En daarbij maken we ons door het gebruik van fossiele brandstoffen erg afhankelijk van andere landen. Als we op duurzame energiebronnen inzetten is dat niet alleen goed nieuws voor de Aarde, maar ook voor onze toekomst. Een duurzame toekomst is een zekere toekomst.

Onze ecologische voetafdruk moet kleiner.

  • De ecologische voetafdruk van Nederland is meer dan 7 keer zo groot als de Nederlandse biocapaciteit en 3,6 maal groter dan wat wereldwijd beschikbaar is.
  • De carbon-footprint van Nederland is 60% van onze totale voetafdruk. Ook als de doelstelling van 55% reductie in 2030 gehaald wordt, blijft CO2 uitstoot de dominante factor van onze voetafdruk.
  • Onze stikstofuitstoot per hectare ligt ruim 4 maal hoger dan het Europees gemiddelde. De stikstofcrisis zorgt voor ongewenste vertraging op de uitvoering van de energietransitie.
  • Voedsel is goed voor bijna een kwart van de totale ecologische voetafdruk. De vlees- en zuivelconsumptie neemt hiervan meer dan 40% voor haar rekening.


OvershootdayWil jij meer weten hoe je je voetprint kan verkleinen?

Bekijk hier hoe je dat doet.

www.overshootday.org