13 november | Amsterdamse Donut Coalitie

Op 13 november is het Global Donut Day. In Amsterdam vinden ontmoetingen en workshops rondom de Donuteconomie plaats. Met onder andere Kate Raworth, de Britse econoom en de grondlegger van dit nieuwe economische model.

De Stadsdonut voor Amsterdam

Amsterdam wil in 2050 een duurzame stad zijn die geen uitstoot veroorzaakt, geen afval meer produceert en een goed leven garandeert voor iedereen.

Om nu en straks te toetsen of we op de goede weg zijn naar een duurzame en inclusieve stad, heeft de Britse econoom Kate Raworth de Stadsdonut voor Amsterdam ontwikkeld. Een model waarin sociale en ecologische waarden staan beschreven en tegelijk de sociale en ecologische grenzen afbakent die we niet mogen overschrijden. De Stadsdonut voor Amsterdam dient als een hulpmiddel om over het grote geheel na te denken en om bij te dragen aan co-creatieve innovatie en systeemverandering.

De Donut Coalitie

De Amsterdam Donut Coalitie is een open netwerk van mensen die enthousiast zijn over de donuteconomie en samenwerken om deze in de praktijk brengen.

De Amsterdam Donut Dagen is een initiatief van de Amsterdam Donut Coalitie, in samenwerking met de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten (AHK), Culture Club, het Doughnut Economics Action Lab (DEAL), Hogeschool van Amsterdam (HvA), Pakhuis de Zwijger, Tolhuistuin, What Design Can Do (WDCD) en YesAndMore.