37% van Amsterdamse scholen zonne-energie

Een nieuwe mijlpaal is bereikt: op een kwart van de scholen in Nederland liggen zonnepanelen. In Amsterdam is dat zelfs al op 37% van de schooldaken. En deze ‘schooldakrevolutie’ zet door.

Schooldakrevolutie

Stichting Schooldakrevolutie zet zich in voor een Nederland waarin alle kinderen leren op én over zonne-energie. Deze week maakte zij bekend dat op dit moment 25% van alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs duurzame energie opwekt. Dat betekent dat er op 2.246 scholen 307.044 zonnepanelen liggen. Samen is dat goed voor een uitstootreductie van 48.000 ton CO2 per jaar.

Op 37% van Amsterdamse scholen zonnepanelen

In Amsterdam liggen op maar liefst 37% van de schooldaken al zonnepanelen. Dat is iets om trots op te zijn. De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat de daken van scholen worden ingezet voor duurzame energie. Daarom werken we nauw samen met onder andere Amsterdamse schoolbesturen, energiecoöperatie Zuiderlicht en Schooldakrevolutie, waarmee we ondersteuning bieden aan scholen die zonnepanelen willen realiseren.

Ook zonne-energie op jouw schooldak?

Wil jij ook zonne-energie op het dak van jouw school? Laat dit weten aan je schoolbestuur. Het bestuur kan vervolgens contact opnemen met de gemeente Amsterdam voor ondersteuning.