Amsterdam presenteert Klimaatakkoord - Persbericht

Vandaag, donderdag 20 juni 2019, heeft de gemeente Amsterdam het Amsterdams Klimaatakkoord gepresenteerd in NEMO. De afgelopen drie maanden heeft de gemeente in alle stadsdelen ruim 700 gesprekken gevoerd met Amsterdammers, bedrijven en organisaties die actief zijn voor een klimaatneutraal Amsterdam. De afspraken en initiatieven die daaruit voort zijn gekomen vormen samen het Amsterdams Klimaatakkoord.

Marieke van Doorninck (wethouder Duurzaamheid): “Dat ruim 200 partijen, groot en klein, zich hebben aangesloten bij het Amsterdams Klimaatakkoord is een geweldig resultaat. Het laat zien dat ontzettend veel Amsterdammers al op een of andere manier bezig zijn met het verduurzamen van hun stad. Het maakt buurtinitiatieven en de acties van grotere bedrijven en instellingen zoals de Haven, Waternet en Artis inzichtelijk. De koplopers zijn al hard bezig, nu is het aan de achterblijvers om ook in actie te komen.”

Afspraken met partijen in de stad

Met grote en kleine partijen in de stad heeft de gemeente afspraken gemaakt die bijdragen aan een klimaatneutraal Amsterdam. Zo gaat ARTIS samen met de gemeente onderzoek doen naar nieuwe technieken zoals aquathermie en geothermie als duurzame warmtevoorziening. Met Port of Amsterdam en ORAM wil de gemeente een groen waterstofcluster ontwikkelen, zodat groene waterstof op termijn in een substantieel deel van de energievraag van industrieën, mobiliteit en de stad kan voorzien. In een gezamenlijke ‘groene waterstofagenda’ verkent de gemeente met deze partijen hoe ze dit gaan realiseren. In stadsdeel Nieuw-West is de gemeente met Sportpark de Eendracht in gesprek om te zien hoe de gemeente kan ondersteunen bij het klimaatneutraal maken van het sportpark.

Nieuw Amsterdams Klimaat

Op het online platform Nieuw Amsterdams Klimaat zijn al meer dan 175 deelnemende initiatieven inzichtelijk gemaakt. Ook na 20 juni kunnen nieuwe initiatieven zich aansluiten. Het platform gaat dit jaar ook praktische hulpmiddelen bieden aan Amsterdammers die willen verduurzamen, bijvoorbeeld met een wegwijzer tot subsidies en leningen, energiecoaches en kennis.

Duurzaam Amsterdam

Amsterdam wil in 2030 de CO2 uitstoot met 55% terugdringen en in 2050 klimaatneutraal zijn. De weg daar naartoe staat beschreven in de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal, die in februari 2019 door het College is vastgesteld. Het Amsterdams Klimaatakkoord maakt onderdeel uit van de definitieve Routekaart die begin 2020 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.