Amsterdam tot 2040 buurt voor buurt van het aardgas af

De komende 20 jaar gaat heel Amsterdam van het aardgas af. U kunt nu uw reactie geven op de Transitievisie Warmte. Daarin staat onder meer wanneer welke buurt aan de beurt is en welke alternatieve warmtebron voor aardgas in een bepaalde buurt de voorkeur heeft. Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die een Transitievisie Warmte vrijgeeft voor inspraak. In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte heeft.

Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn: dat is 10 jaar eerder dan de rest van Nederland. Dat doen we om onze CO2-uitstoot te verlagen, maar ook om niet afhankelijk te blijven van Gronings aardgas.

Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte laat Amsterdammers zien wat voor hun buurt een logisch moment is om van het aardgas af te gaan. Bijvoorbeeld als corporaties in een buurt al plannen hebben om op korte termijn te renoveren of als er werkzaamheden op straat gepland zijn. Ook helpt de visie bij de keuze uit de verschillende manieren om woningen duurzamer te maken. Voor alle buurten geldt dat energiebesparing de meeste voordelen biedt. Het is voor iedereen dus een goed idee om te starten met isoleren.

Warmteoplossingen

De makers van de Transitievisie hebben gekeken wat de best betaalbare warmteoplossing per buurt is en wanneer die er dan kan komen. Daarbij hebben zij gekeken hoe duurzaam die oplossing is en welke overlast de overstap oplevert. Ook hebben ze gekeken welke renovatieplannen de woningcorporaties al hebben voor hun woningen.

In sommige buurten hebben de bewoners zich al georganiseerd, zoals Middenmeer-Noord, het WG-terrein en Gaasperdam. We willen samen met deze bewonersgroepen uitvoeringsplannen per buurt opstellen. Hierbij kijken we samen met bewoners en partijen grondiger naar de financiële en technische haalbaarheid van het voorstel dat er ligt.

Niet één oplossing

Oud, nieuw, rijtjeshuizen, flats: Amsterdam kent veel verschillende typen bebouwing. Daarom is er niet één oplossing. Voor de ene buurt is een warmtenet de oplossing, voor de andere all-electric. In ongeveer 50 buurten zijn we met partners en bewoners al in gesprek over aardgasvrij wonen en maken we samen uitvoeringsplannen. Dit zijn voornamelijk buurten waar plannen zijn voor renovatie of werkzaamheden die vlakbij het huidige warmtenetwerk uitgevoerd worden.

Voor wijken die tussen 1945 en 2000 zijn gebouwd, is een warmtenet vaak het beste alternatief voor aardgas. Voor deze wijken geldt ook dat het warmtenetwerk al dichtbij ligt. Hierdoor zijn de kosten in vergelijking met andere warmteoplossingen ongeveer 30% lager.

Isoleren, isoleren, isoleren

Voor de wijken in de binnenstad, gebouwd voor 1920, geldt het omgekeerde: er is niet één aardgasvrije oplossing overtuigend goedkoper dan andere duurzame alternatieven voor aardgas. Voor deze buurten geldt dat elke verbouwing of verhuizing aanleiding moet zijn om maximaal te isoleren. Als het lukt om het gasverbruik in deze buurten met 70% te verminderen, dan kan duurzaam gas een oplossing zijn. Daarom blijft het aardgasnetwerk voorlopig liggen. Maar de ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij gaan snel. Over 5 jaar wordt de visie daarom herzien en kijken we of innovaties, nieuwe technieken en prijsveranderingen het nodig maken om voor deze buurten een andere oplossing te kiezen.

Nu al zelf beginnen

Veel Amsterdammers willen nu al zelf aan de slag. U kunt al energie besparen door uw huis te isoleren of een inductiekookplaat aan te schaffen. Als een CV-ketel aan vervanging toe is, raden we aan te kijken naar het beste alternatief voor aardgas in uw buurt. We proberen initiatieven mogelijk te maken en bewoners verder te helpen met subsidies. Voor maatwerkadvies aan bewoners werken we samen met partners zoals het Regionaal Energieloket en stichting !Woon. Als u al aan de slag wilt, hoeft u dus niet te wachten tot uw buurt aan de beurt is.

Inspraak

U kunt tot en met 15 mei uw inspraakreactie op de Transitievisie Warmte geven. De inspraakreacties worden beantwoord in de ‘nota van beantwoording’ en (waar mogelijk) verwerkt, waarna de visie in september 2020 definitief door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Meer weten