Amsterdamse compost voor boeren

De komende maanden gaan een aantal boeren experimenteren met compost gemaakt van reststromen uit de Metropoolregio Amsterdam. De compost wordt gemaakt van groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens. Door het gebruik van lokale compost wil de gemeente Amsterdam samen met de boeren onderzoeken hoe voedselkringlopen beter gesloten kunnen worden.

Donutboeren

De pilot met compost is onderdeel van het project Living Lab: Donutboeren, waarbij de gemeente Amsterdam verschillende mogelijkheden voor circulariteit in de voedselketen onderzoekt. Het doel van deze pilot is om te bekijken of we de regionale voedselketen meer circulair maken en kringlopen tussen stad en platteland sluiten.

Compost het zwarte goud

Op veel plaatsen in de stad en daarbuiten wordt nu al gft van huishoudens ingezameld en verwerkt tot compost. Maar deze compost vindt nog weinig de weg terug naar de boer. Dat is jammer, want in de compost zitten waardevolle voedingsstoffen voor planten en gewassen. De boer kan dit ‘zwarte goud’ goed gebruiken als duurzame voeding voor de bodem.

Het ingezamelde gft wordt in een proces van 6 weken verwerkt tot compost. Voor de productie van een hoge kwaliteit compost is er veel en zuiver gft nodig. Het verwerkingsproces levert naast compost ook andere grondstoffen als groen gas, warmte, condenswater en CO2 op. Verschillende boerenbedrijven in de regio zullen de compost uit de pilot gaan gebruiken.

Bieten en wortels van Zonneheerdt

Zo gaat Martin Topper op de akkers van Zonneheerdt in Flevoland aan de slag met 25 ton compost uit Metropoolregio Amsterdam. Voor Martin is het gebruik van compost op zijn land geen nieuw fenomeen, maar het is wel van belang dat de kwaliteit van de compost hoog is. Martin werkt op zijn bedrijf aan manieren om de circulariteit te vergroten. Zijn bieten en wortels vinden nu al veel hun weg naar de stad, maar er komt nu nog geen voedselstroom voor terug om de cirkel rond te maken.

Ecologische en maatschappelijke kringloop

Op Landgoed Rorik in Beverwijk gaan Kasper Hoex en Anne Bruins gebruik maken van de compost. Met hun boerenbedrijf voorzien ze ruim 120 gezinnen in de omgeving van voedselpakketten. En daarbij is circulariteit belangrijk. Voor Anne en Kasper is het bemesten van hun bedrijf met dierlijke mest of compost een ontdekkingsreis, waarbij ze op zoek zijn naar een zo laag mogelijke CO2 uitstoot.

Meer lezen

Bron: VanAmsterdamsBodem.nl

Foto's: Mona Alikhah (Monavid)