Bedrijfskleding hergebruikt in beschoeiing

Oeverbescherming in Amsterdam die aan vervanging toe is, krijgt nieuwe beschoeiing. De nieuwe beschoeiing is gemaakt van oude bedrijfskleding en gerecycled plastic. In de toekomst wordt dit materiaal ingezet voor nog meer innovatieve toepassingen.

Tot voor kort werd oude bedrijfskleding verbrand. De oude bedrijfskleding wordt nu eerst gesorteerd. Kleding die nog hersteld kan worden, wordt hergebruikt. Van de kleding die versleten is, worden nieuwe materialen gemaakt.

30 tot 40 procent minder CO2

De oude kleding wordt eerst klein gemaakt. Vervolgens wordt het gemengd met gerecycled plastic. Dit wordt samengeperst en verwarmd, tot er een granulaat ontstaat. Van dit granulaat kan van alles gemaakt worden. In dit geval worden er planken en balken van gemaakt, die de oevers in Amsterdam beschermen. Andere mogelijke toepassingen zijn bankjes, lantaarnpalen en bijvoorbeeld units voor afvalbakken.

Dit proces kost minder energie dan bijvoorbeeld het gebruik van hout. Ook komt er 30-40 procent minder CO2 vrij dan bij de productie van plastic.

Amsterdam: circulaire stad

Amsterdam heeft flinke ambities op onder andere het gebied van duurzaam bouwen. Zo wil de stad in 2050 bouwen zonder uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling en geluidsoverlast.