Mathijs Vrijbloed: Een pionier in wegenbouwtransport

Mathijs Vrijbloed is telg uit de familie Vrijbloed met een passie voor innovatie binnen de transportsector. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Amsterdam en de wegenbouwsector in 2018 was het begin van aandacht voor duurzaamheid en uitstootvrij rijden. Daarna implementeerde Vrijbloed Transport als eerste innovatieve oplossingen voor binnenstedelijk transport voor de wegenbouwsector.

De rol van bedrijven bij de transitie naar uitstootvrij

“Mede doordat wij zoveel op elektrisch rijden inzetten en laten zien dat het loont, durven andere ondernemers nu ook te investeren. Er ligt een belangrijke rol voor bedrijven in de transitie. Innovatie vergt een grote hoeveelheid ervaring, maar óók het vermogen om snel te leren en je aan te passen. Die ervaring zit bij de oudere mensen, terwijl jonge mensen de nieuwe lessen makkelijker oppikken. Voor versnelling van de transitie is een juiste verhouding van jong en ervaren van levensbelang.”

Vrijbloed Gemeente Amsterdam Wieke Braat

Grote impact op de bedrijfsvoering

“Een lange termijn visie is belangrijk. De kosten van elektrische chassis zijn al gauw drie keer zo duur als een dieselchassis en hopelijk betaalt een wagen zich in 7 of 8 jaar terug. De overheid komt ondernemers hierin tegemoet door een subsidie voor early adopters. En vergeet niet dat de mentaliteit van de werknemers een uitdaging is, want vaak vinden ze elektrisch rijden niet cool. Vrijbloed lost dit deels op door nieuwe mensen direct op te leiden voor de elektrische vrachtwagens. En er zijn chauffeurs die wel overstappen. Als ze eenmaal om zijn, dan willen ze niet meer terug. Er zitten namelijk zoveel voordelen aan elektrisch rijden. Het is stiller. Het is koeler. Je hebt geen trillingen. De vering is soepeler. En de vrachtwagen trekt gelijkmatiger op en stroomt beter mee met het verkeer. Dan neem je het als echte e-chauffeur op de koop toe dat veel collega’s sceptisch zijn over het elektrisch rijden. Want hij weet wel beter!”

Vrijbloed Gemeente Amsterdam Wieke Braat 3

Slim benutten van de energiecapaciteit

Vrijbloed bouwt aan een laadplein in de Waarderpolder in Haarlem, dat in 2023 een oplaadpunt voor circa 50 vrachtwagens is. Hierbij zetten ze in op slim laden. Door de wagens extra op te laden op momenten dat er overschotten zijn in het elektriciteitsnetwerk en door juist niet te laden op momenten dat er veel elektriciteit wordt afgenomen, helpen ze mee om het elektriciteitsnetwerk te stabiliseren en netcongestie te voorkomen.

Vrijbloed Gemeente Amsterdam Wieke Braat 2

Technische ontwikkelingen versnellen

Binnen de transportsector wordt nu uitgekeken naar de doorontwikkeling van een aantal typen elektrische vrachtwagens met de juiste technische specificaties. “Een grote aanjager in deze transitie is de Europese regelgeving die fabrikanten verplicht om een percentage van hun productie als elektrische wagen op de markt te brengen. Daarnaast zie je dat er in iedere sector minimaal één partij dient te zijn die het voortouw neemt. Anders verandert er niets.”