Bewoners uit Amsterdam West maken van keukenafval weer oogst!

Bewoners uit Amsterdam West kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het composteerproject ‘Van afval naar oogst’. Met dit project zet De Gezonde Stad samen met Stichting Onschatbare Waarde en gemotiveerde Amsterdammers een stap richting een circulaire stad. Als aftrap van het project fietste De Gezonde Stad door Amsterdam West met een composteertrommel vol compost.

Buurtbewoners werden uitgenodigd om hun Groente- en Fruitafval in te leveren bij het terrein van de ecologische binnentuin van I can change the world with my two hands aan de Jasper Leijnsenstraat 21. Daar wordt het ingeleverde GF-afval omgezet in compost voor de 1200 m2 grote moestuin. Amsterdammers kunnen zo de hele kringloop ervaren: van keukenafval náár compost náár oogst.

Steeds meer Amsterdammers doen mee

Dat buurtbewoners met hun GF-afval terecht kunnen bij de ecologische tuin in Bos en Lommer is niet nieuw. Sinds 2013 is het mogelijk om GF-afval in te leveren via een luik in de ingangsdeur van de tuin. Initiatiefnemer Natascha Hagenbeek: "De gemiddelde vuilniszak bestaat uit 35% organisch afval. Zonde! In onze ecologische tuin laten wij al zeven jaar lang zien dat dit ook anders kan. Hier zetten we GF-afval om in compost voor de moestuin. Zo stimuleren we Amsterdammers om zelf bij te dragen aan een gezonde, circulaire stad!”. Dat er een enorm animo is onder Amsterdammers om GF-afval te scheiden blijkt uit het toenemend aantal mensen dat keukenafval langsbrengt bij het inleverpunt.

Temidden van woningen bloeien zonnebloemen en andere bloemen. Bewoners lopen langs het lustige groen.
Het terrein 'I can change the world with my two hands'. Foto: Niels Dortland

Opschaalbaar composteersysteem

Juist lokale groenprojecten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verwerken van GF-afval. De Gezonde Stad en Onschatbare Waarde bundelen hun opgedane kennis en ervaring op het gebied van community building en het sluiten van kringlopen. Daarom startten zij samen het pilotproject ‘Van afval naar oogst’, met als ambitie de ontwikkeling van een professioneel én opschaalbaar buurtgericht composteersysteem te ontwikkelen. Een systeem dat ook bij andere groene plekken en circulaire initiatieven in Amsterdam uitgevoerd kan worden. Het project wordt ondersteunt door de gemeente Amsterdam en draagt hiermee bij aan de circulaire ambitie om voor 2030 driekwart van het organisch afval hoogwaardig te hergebruiken.

Zelf aan de slag

Gemotiveerde Amsterdammers die mee willen doen aan het project ‘Van afval tot oogst’ kunnen zich aanmelden via www.vanafvalnaaroogst.org. Wie de tuin met eigen ogen wil zien, is van harte welkom. Het terrein van I can change the world my own two hands is geopend voor bezoekers op zaterdagen van 23 mei t/m 26 september van 12.00 - 17.00 uur. De ingang van de tuin zit op de Jasper Leijnsenstraat 21.