De hele stad is klaar voor lentekriebels

Vogels kwinkeleren, de meidoorn loopt uit. De tjiftjaf is terug, de eerste ijsvogelparen zijn gespot en voor de ringslang liggen de broeihopen klaar. De natuur is kortom ontwaakt uit zijn winterse rust. Medewerkers van team Groen, Flora en Fauna en vele Amsterdamse vrijwilligers hebben het groen in de stad lenteklaar gemaakt. Ieder stadsdeel heeft zijn eigen kleuren, geuren en geluiden.

Parken, perken, bakken, borders, bosplantsoenen en rietoevers. Groen bij rotondes en rondom herdenkingsmonumenten. De groenmedewerkers kennen iedere boom en struik. Ze weten alles van heesters en vaste planten, van bloembollen en één- of meerjarige beplanting en weten precies wat moet gebeuren. Het groenteam verzorgt ook het ecologisch beheer, voor de biodiversiteit. Ook dieren moeten zich thuis voelen in het groen in de stad.

Klussen in het voorjaar

Het grote snoeiwerk in bosplantsoenen is intussen gedaan. Een echte voorjaarsklus. Paden zijn hersteld en verstevigd met kraaksel - houtsnippers. De medewerkers zijn druk met schoffelen of inboeten: kaal gekomen plekken beplanten. Het afgestorven loof wordt gemaaid en opgeruimd. De takkenrillen zijn klaar: in elkaar gestoken hagen van takken waarin kleine zoogdieren, vogels, en insecten kunnen schuilen, zich kunnen nestelen en zich verplaatsen. Dood hout blijft liggen. Het is een pleisterplaats voor insecten zoals kevers, de sluipwesp en de wilde bij.

Met hulp van vrijwilligers

Vrijwilligers steken graag een helpende hand toe, vaak buurtbewoners en natuurliefhebbers. Er zijn regelmatig werkochtenden. De groenmedewerkers begeleiden de vrijwilligersgroepen. Ze zijn ook vraagbaak voor mensen op straat. Dit zorgt voor onderling contact en levendigheid in de buurt.

In de stadsdelen

De zeldzame bloem Goudveil in Nieuw-West

Stadsdeel Nieuw-West

Denk aan groengebieden als het Sloterpark, de Vrije Geer, en het Rembrandtpark, op de grens van West. Dan Oud-Sloten, de tuinen van West en Torenwijk Mien Ruys. In het Wiedijkpark zien we onder meer de kleine en zeldzame goudveil terugkomen, en vogels als de bosuil en de specht. Het Siegerpark is een park met oude bomen, verschillende leefgebieden met water, bos, riet en knotwilgen. Hier leven dieren als de salamander, de vos, de spitsmuis en vogels als de boomkruiper, staartmees, buizerd en de ijsvogel.

Bloeiende narcissen in het Westerpark (foto: Edwin van Eis)

Stadsdeel West

Het Westerpark, het Erasmuspark, het Bilderdijkpark en het Rembrandtpark. Alle vier groen maar heel verschillend. En overal moet iets anders gebeuren. In het Westerpark zijn de vaste plantentuinen opgeruimd. Bij de watertuinen zijn de knotwilgen geknot en is het riet opgeruimd. Klaar voor een bloemrijke zomer. Rond de stromende beek rollen de vele varens hun bladeren uit. Elders in het park bloeien bijzondere struiken waaronder de camelia, de viburnum en de magnolia.

Grasvelden in het Westerpark, voor de evenementen, krijgen water volgens een duurzaam systeem. Het gras is best schraal door het intensief gebruik, maar bij droogte krijgt het direct water.

Idylle op tijdelijke damwand langs kade in het Centrum (foto: Kades Groenteam CW)

Stadsdeel Centrum

In Centrum zijn er parken en pleinen zoals Rembrandtplein, Madelievenplein, Marnixplein, Weteringgebied. Pleinen en parkstroken zoals het Frederiksplein of Kleine- Gartmanplantsoen, met herdenkingsplaatsen en monumenten. Hier worden hagen gesnoeid en bollen en planten in perken gestopt. De stadsdelen West en Centrum hebben samen meer dan 50 herdenkingsmonumenten.

In Centrum is tijdelijke natuur gekomen. Langs grachten zijn damwanden aangelegd voor versteviging van kades. De ruimtes tussen kades en damwanden zijn gevuld met zand. Daarin zijn mengsels van bloemen ingezaaid. Idylles: een bloemrijk mengsel van inheemse planten.

Ecologische koeienweide in het Vondelpark (foto: Bart Nooy)

Stadsdeel Zuid

Hier hebben we het Martin Luther Kingpark en het Amstelpark met zijn prachtige rosarium. En de heemtuin, bekend bij natuurliefhebbers. In het Beatrixpark is een speciale medicinale kruidentuin, de Artsenijhof. In het Sarphatipark vind je fraaie vaste beplanting rondom het monument. Ook het groen aan de Apollolaan, het Weteringcircuit en het Nederland Indië monument krijgen aandacht. Het bekendste park van Nederland is natuurlijk het meer dan 150 jaar oude Vondelpark. Met vaste planten, tuinen en heesterborders. Met een rosarium dat wordt onderhouden door vrijwilligers. Een goed bewaard geheim is de ecologische Koeienweide. ‘s Zomers bloeien er wilde orchideeën. De ooievaars zijn er al gezien.

Verschillende parken in Zuid staan allemaal in verbinding met elkaar. Ze maken deel uit van de Groene As. Het Beatrixpark en het Amstelpark, ooit het Floriadeterrein (1972) staan in verbinding met het Amsterdamse Bos. Via verschillende natuurbruggetjes kan de eekhoorn zich vrij bewegen tussen de parken.

Insectenhotel in het Flevopark (foto: Edwin van Eis)

Stadsdeel Oost

In de bosplantsoenen in het Flevopark bloeien de geurige daslook en blue bells: botanische krokussen. Duizenden zijn het er. En dan hebben we nog het Oosterparken en park Frankendael. Groenmedewerkers zorgen voor de vaste beplanting rond monumenten zoals op het Ceramplein, de Celebesstraat en op de Brink. In de parken bloeien narcissen, lenteklokjes een ook hier blue bells. Struiken en heesters staan in bloei zoals de Prunus spinoza ofwel de sleedoorn.

In het Flevopark hoor je zangvogels zoals de pimpelmees, boomklever en de goudvink. Naast het park ligt de Joodse begraafplaats (1714). Hier tref je onder meer broeihopen voor de ringslang en vleermuisspelonken in de vleermuisbunker.

Insectenhotel in Zuidoost (foto: Henk van Hilst)

Stadsdeel Zuidoost

Groen tref je overal: in parken, langs wegen, dreven en sportvelden. Rondom het Groeiend Monument Bijlmerramp, het monument Herdenking oorlog 40-45 in Holendrecht West en Begraafplaats Driemond. Bijzonder is de Bijlmerweide - met insectenhotels en planten zoals de gevlekte orchis. Een bijzonder gebied is de groene verbindingszone tussen Holendrecht Oost en de Wijk Nellestein, in de buurten Geerdinkhof en Kantershof. Centraal ligt het Mandelapark met de mooie watergangen.

Grazende schapen in Noord (foto: Richard Mouw)

Stadsdeel Noord

In Noord zijn meer dan 50 groene parels in ons beheer nte: stadsparken, loofbossen en oevers met riet. Maar ook rotondes met bollen en eenjarigen. Postzegelparkjes met vaste planten. Bekend in Noord zijn de bloemenlinten. Bijzonder is de struinnatuur van de Noorder IJ-plas met de Schotse Hooglanders en de dikke en hoge iepen en essen in het Vliegenbos. In de tuindorpen zijn op verscheidene plekken struikrozen en hagen. In De Baanakkers ligt een fraaie heidetuin verscholen. Schapen grazen in het Westertochtpark en de Ecozone Schellingwoude. Er zijn dit jaar al twintig lammetjes geboren.

Meer informatie

Wil jij ook aan de slag met het vergroenen van jouw buurt?

Als Amsterdammer heb je veel mogelijkheden om je huis, tuin of buurt te vergroenen. Een groene buurt levert niet alleen meer woonplezier op, het helpt ook de biodiversiteit en maakt de buurt regenbestendig.

Bekijk hier de mogelijkheden