De Nationale Tuinvogeltelling | De merel is terug van weggeweest en de mezen zijn het meest geteld in de stad.

Afgelopen weekend heeft Nederland weer massaal vogels geteld. We kunnen met deze gegevens veel zeggen over de vogelstand in de stad en het land. Zo gaat het beter met de merel, de zangvogel was een aantal jaar weinig waargenomen door een virus, maar is nu weer 2375 keer waargenomen in de stad. De merel staat hiermee op plek 5 van meest getelde vogels in Amsterdam.

Er waren iets minder dan 3000 inzendingen en er zijn 35.000 vogels geteld in de Gemeente. De Top drie vogels in Amsterdam zijn de koolmees (4400), huismus (3100) en de halsbandparkiet (2943) De stadsduif staat (slechts) op plek 8 in Amsterdam met 2000 waarnemingen. Verschil met de top 10 van Nederland en die van Amsterdam is dat in de stad de Halsbandparkiet, Stadsduif en Spreeuw wel voorkomen in de top 10 meest getelde vogels en in andere gebieden niet.

De top 10

  1. Koolmees 4406
  2. Huismus 3107
  3. Halsbandparkiet 2965
  4. Pimpelmees 2472
  5. Merel 2375
  6. Houtduif 2243
  7. Ekster 2071
  8. Stadsduif 2023
  9. Spreeuw 1958
  10. Vink 1699

Verschillen per stadsdeel

Ook is er een verschil per stadsdeel. In het centrum komen meer meeuwen voor dan elders in de stad. Ook staat de houtduif en de stadsduif hoger op de tellijstjes naarmate de bebouwing dichter is. In de Pijp komen meer reigers voor. En in de buurt van de parken zie je meer halsbandparkieten.

De huismus gaat onbetwist aan kop in de tuinsteden en laagbouw aan de grenzen van de stad. De mus kan niet zo heel hoog vliegen, dus in gebieden met hogere gebouwen zie je ze minder. Ook kauwtjes - altijd in een paartje - en spreeuwen, hele zwermen, houden meer van de iets opener gebieden uit het centrum. In Oost, West en Zuid gaat de koolmees en de pimpelmees veelal aan kop in de tuinen.

De merel maakt overal een come-back. De stad heeft er veel aan gedaan het deze vogel naar de zin te maken: er werden lage bessenstruiken geplant. Daar kan de donkere zangvogel lekker tussen scharrelen.

Halsbandparkiet

De halsbandparkiet komt vooral in Nederland voor in de Randstad waarbij stadsparken en tuinen voorkeur hebben. Ze zijn voor een groot deel afhankelijk van bijvoederen, anders zouden ze de winter niet overleven. Buiten de stedelijke gebieden komen ze bijna tot niet voor. Laatste wintertellingtelling (december 2021) schat de gehele populatie halsbandparkieten in Amsterdam op ruim 5000. Hij staat hiermee op nummer 3 van de meest getelde vogels in Amsterdam.

De Duif

De populairste plek in de stad voor stadsduiven is De Dam. Ze eten eigenlijk het liefst zaden, maar in de stad is menselijk afval de voornaamste voedselbron.

Spreeuw

De aantallen spreeuwen zijn in de winter het grootst in de regio. Ze zwermen nu rondom en over de stad in grote groepen. De groepen kunnen honderden individuen tellen en kunnen zomaar neerstrijken in een boom in een tuin, ook in het centrum.

halsbandparkieten en kauwtjes op Entropotdok
halsbandparkieten en kauwtjes op Entropotdok