De overstap naar elektrisch vervoer met zonnepanelen, waterstof en kleinere accu’s | Ondernemer Gebr. Van der Veekens

Gebr. Van der Veekens is een bedrijf in grond-, weg- en waterbouw en werkt veel in Amsterdam. De firma ligt goed op koers naar een volledig uitstootvrij wagen- en machinepark! Samen met partners beschikt de firma op dit moment over 15 wagens, 7 shovels en 20 trilmachines met elektrische aandrijving. Mededirecteur Vinus van der Veekens vertelt hoe het is begonnen.

Al zo’n tien jaar geleden kreeg Gebr. Van der Veekens belangstelling voor de overgang naar uitstootvrij werken. En sinds 2018 krijgt die gestaag vorm met de aanschaf van elektrische voertuigen en machines. Vinus van der Veekens: “Alles wat er aan oud materieel uit gaat, vervangen we door elektrisch.”

Het Zaanse bedrijf is niet alleen een koploper in de transitie, maar ook een ambassadeur. “Drie jaar geleden organiseerden we samen met de gemeente Amsterdam een informatiebijeenkomst over emissieloos werken. Daar praatten we ondernemers bij over wat op dat moment allemaal mogelijk was. Want dat was voor de meesten nog geen gesneden koek. Het leuke is: wat wij toen lieten zien, dat doet nu bijna iedereen...”

Trilplaten
Trilplaten voor werk aan de weg

Oog voor de winstpunten

Het bewustzijn neemt toe, maar toch is er volgens Vinus nog altijd te weinig oog voor de voordelen van een overstap. “Bedrijven nemen lang niet alle opbrengsten mee in hun exploitatiebegroting, terwijl de kosten juist een dominante plek krijgen. Dat is niet reëel. Neem je wél alles mee, dan weet elke ondernemer dat hij volledig naar uitstootvrij moet.”

En dan gaat het om méér dan het substantiële bedrag dat Vinus inmiddels wekelijks per elektrisch werkbusje bespaart. “Denk naast de subsidies eens aan de voorrang die je als emissiearm bedrijf bij aanbestedingen krijgt, zoals wij in Amsterdam. Vaak is uitstootvrij werken een selectiecriterium, dus als je dat níet doet ding je gewoon niet mee. Daardoor hebben wij minder concurrentie en maken dus al bij voorbaat meer kans om de klus te krijgen. Aan dat voordeel hangt niemand een prijskaartje. Maar wat dacht je van alle acquisitiekosten die je uitspaart doordat je dan veel gerichter en effectiever kunt offreren…”

Ander winstpunt? Doordat wij elektrisch werken hebben onze medewerkers geen herrie aan hun hoofd en komen ze ’s avonds uitgeruster thuis. Gevolg: ons ziekteverzuim is gedaald. Moet ik doorgaan?”

Waterstof: een oplossing

Voordelen te over. Maar uiteraard stuit ook pionier Van der Veekens op knelpunten. “De grootste uitdaging is niet het uitstootvrij worden op zichzelf, maar om straks al je machines en voertuigen geladen te krijgen. Dat wordt actueel nu wij van plan zijn ook zwaarder elektrisch materieel aan te schaffen. De meeste laadpalen hebben daarvoor te weinig vermogen. En er liggen wel 330 zonnepanelen op ons dak, waarmee we de boel hier draaiende houden, maar ook daar gaan we het voor die grote machines niet mee redden.”

Een ander punt is het gewicht van de benodigde accu’s. Voor elektrisch aangedreven vrachtwagens en bouwkranen zijn er algauw heel veel nodig. En dat vermindert de prestaties en actieradius.

In beide gevallen kan waterstof een oplossing bieden, aldus Vinus. “Het gaat om een nog vrij nieuwe hybride techniek. In de motor wordt elektra aan waterstof gekoppeld waardoor je accu steeds geladen blijft. Dan heb je dus ook maar kleine accu’s nodig. En waterstof weegt bijna niks. Maar de beste aandrijfmethode zal uiteindelijk per voertuig of machine verschillen, afhankelijk van het piekvermogen.”

De continuïteit van een bedrijf koop je niet af door winst te maken, besluit Vinus. “Die bereik je door snel in te haken op nieuwe ontwikkelingen en dóór te ontwikkelen. Dan bouw je een kennisvoorsprong op en stel je je toekomst veilig. Het is dus goed om vroeg te beginnen. Maar: het is nooit te laat!”