Een nieuw stadsbos?

De 'Groenvisie 2050’ van de gemeente Amsterdam is klaar. Nu nog concept, want u kunt tot 25 juni inspreken. De Groenvisie gaat over hoe we onze stad in de toekomst groen houden, en groener maken.

Onze stad groeit en verandert. Dat heeft natuurlijk invloed op het gebruik van de ruimte. Amsterdam wil een groene stad zijn, voor nu en voor later. Daarom willen we groene ruimte toevoegen, verbeteren, goed beheren en ontwerpen. Een van de ambities is: we maken nieuwe stadsparken of grotere stadsparken door bestaande plantsoenen te verbinden. We maken volkstuinparken deels toegankelijk voor iedereen, we onderzoeken of begraafplaatsen iets toegankelijker kunnen worden, zonder daar de rust en stilte te verstoren. En: waarom geen nieuw stadsbos?

Groen is goed

Groen in de omgeving is goed voor onze gezondheid, voor kinderen en volwassenen. Het stimuleert om te bewegen en je kunt er goed ontspannen. In een groene buurt gaan mensen eerder naar buiten om elkaar te ontmoeten. Groen biedt ook een oplossing voor extremer weer: een warmere, drogere en natter wordende stad. Het zorgt voor verkoeling en vangt een deel van het overtollige regenwater op. Het groen in de stad is een woonplaats voor vogels, insecten en andere dieren. En veel natuur is goed voor de biodiversiteit, het evenwicht tussen groen, mensen en dieren.

Groenvisie

In de concept Groenvisie leest u onder andere dat we willen dat élke Amsterdammer kan genieten van groen in en om de stad. Bijvoorbeeld door meer groene gebieden openbaar te maken en meer groene recreatie mogelijk te maken. In de Groenvisie staat ook dat we een stad willen zijn waar iedereen in de directe omgeving thuis of op het werk groen heeft. Dat begint bij groene gebouwen en een groene straat en buurt om daarna binnen 10 minuten wandelen in een groene openbare omgeving te zijn en in maximaal 15 minuten fietsen in een groot groengebied. We richten ons op alle vormen van groen in en om de stad, van geveltuin tot parken én het landschap om de stad heen. Al het groen wordt met elkaar verbonden door een netwerk van groene en groenblauwe verbindingen. Bijvoorbeeld groene stadsstraten, bomenlanen, groene wandel- en fietsroutes, groene oevers waar het water toegankelijk is om te zwemmen en begroeide kademuren.

Groenvisie lezen en uw mening geven

Zie: inspraak Groenvisie 2050

Alvast beginnen?

Je kunt nu al uw eigen omgeving vergroenen, met hulp van de gemeente.
Zie: Een groene buurt

Bron: Amsterdam.nl