Energieneutraal sporten met het Duurzaamheidsfonds

Sportpark de Eendracht zet grote stappen naar een duurzaam sportpark. Samen met het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam werken zij samen aan het project ‘Kracht van de Eendracht’. Met dit project maken zij het sportcomplex en de Tuinen van West steeds duurzamer. Dankzij het Duurzaamheidsfonds kon het project uitgevoerd worden.

Eigen energie opwekken

Duurzaamheid is voor het Rugby Centrum een belangrijk thema. Via zonne-energie willen zij op een duurzame manier zelf energie opwekken. In januari zijn er 350 zonnepanelen geplaatst op het dak van het stadion.

Toekomst

Hoewel er al een hoop is gedaan, vinden zij zelf dat dit nog maar het begin is. In de toekomst hoopt het Rugby Centrum volledig aardgasvrij te zijn door een captatienet (soort van buizennetwerk), zonneboilers, warmtepompen, zonnepanelen en zonnecollectoren te gebruiken.

Duurzaamheidsfonds

Om dit project te kunnen financieren hebben zij gebruik gemaakt van het Duurzaamheidsfonds. Via het Duurzaamheidsfonds kun je een voordelige lening aanvragen om je duurzame project in Amsterdam te kunnen financieren. Iedereen kan een aanvraag indienen bij het fonds: groepen bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen zoals scholen, zorginstellingen en sportclubs. Het Duurzaamheidsfonds financiert projecten die bijdragen aan CO2 reductie. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, LED verlichting en WKO installaties.

Meer informatie, een afspraak maken of een lening aanvragen

Aanvragen van een lening kan direct via www.amsterdam.nl/duurzaamheidsfonds. Hier vind je ook de procedure en voorwaarden.

Voor meer informatie kun je terecht bij [email protected].

Op zoek naar financiering voor je duurzame project?

Als bedrijf, maatschappelijke instelling, energiecoöperatie, VvE of bewonersgroep kun je gebruikmaken van een voordelige lening (1,5 tot 2% rente) van het Duurzaamheidsfonds.

Ik wil een lening aanvragen bij het Duurzaamheidsfonds