Etalageproject | De transitie naar een fossielvrije Hemweglocatie in 2050

Nu de kolencentrale is gesloten, herontwikkelt Vattenfall de Hemweglocatie de komende jaren naar een schone energiehub. Vattenfall-directeur Alexander van Ofwegen over de transitie naar een fossielvrije Hemweglocatie in 2050.

Groene waterstof

“Het Hemwegterrein vormt straks dé verbindende schakel in het opwekken en doorgeven van schone energie binnen de regio Amsterdam”, legt Alexander uit. “Deze transitie verloopt via vier paden: het eerste pad gaat over groene elektriciteit. Daarvoor wordt de gascentrale op het ter­rein omgebouwd tot een installa­tie die stroom opwekt uit groene waterstof. Vanaf 2030 wordt aardgas gemengd met groene waterstof. Helemaal op groene waterstof overgaan kan pas in 2035: eerst moet er voldoende groene waterstof zijn en ook de gasinfrastructuur wordt hiervoor nog aangepast.”

Fossielvrije hub

Naast waterstof gaan ook de zon­nepanelen en windturbines bij de Hemweg groene stroom leveren. Zo fungeert de locatie als fos­sielvrije ‘hub’, waar tevens wind­stroom van zee via de Hemweg wordt doorgegeven aan de stad. “Tweede transitiepad gaat over het produceren van groene warmte”, vervolgt Alexander. “Daarvoor installeren we vanaf 2023 e-boilers op de Hemweg, die stadswarmte gaan leveren op basis van groene elektriciteit van zonnepanelen en windturbines.

Energiebuffer

Als derde gaat de Hemweglocatie dienen als energiebuffer voor een stabiel grid. Naast elektrische op­slag in accusystemen is waterstof een uitstekend opslagmiddel voor energie. In tijden van overschot kunnen we energie hierin opslaan en weer gebruiken. Zo is er altijd voldoende stroom en warmte voorradig voor de regio.

Synthetische brandstoffen

“Tot slot vormen de Hemweg­locatie en Hemhavens in de toekomst hét centrum voor de productie van groene waterstof en synthetische brandstoffen. Op dit moment gebruikt Schip­hol 4,3 miljoen ton kerosine per jaar, brandstof voor 100% door olieraffinaderijen geproduceerd. Als deze fossiele hoeveelheid de komende jaren wordt bijgemengd tot 50% fossielvrij geproduceer­de, synthetische brandstof, dan maak je impact in het verminde­ren van de CO2-uitstoot!

Bron: Amsterdam.nl | Nieuw Amsterdams Klimaat. Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050