Etalageproject | Lokaal boeren scheelt CO2-uitstoot

“Landbouw is een medeveroorzaker van CO2-uitstoot; zowel qua productie als transport”, stelt Ron van Echteld, initiatiefnemer van de stichting NoordOogst. “Lokaal en kleinschalig biologisch boeren met minder vee is vele malen beter voor het milieu.”

NoordOogst is een stadslandbouwproject op de voormalige voetbalvelden aan de Meteorenweg in Amsterdam-Noord. Met moestuinen, een voedselbos, een bierbrouwerij, een varkenshouderij en andere duurzame activiteiten die te maken hebben met voedsel. Ron: “Met een groenteabonnement kunnen mensen hier zelf oogsten. En alles is circulair: restproducten en organisch afval worden gecomposteerd, verwerkt of gaan naar de varkens.”

Alles in de buurt

“Dat voeding niet vanzelfsprekend bij de transitiepaden zit, vind ik raar”, merkt Ron op. “Bij onder andere het vervoer van voedsel komt CO2 vrij. Onze slager zit zo dicht mogelijk in de buurt en onze vegetarische catering brengt alles met de bakfiets. In opdracht van de gemeente gaat NoordOogst samen met Stadslandbouw Nederland een maatschappelijke AEX verder ontwikkelen. Daarmee kun je de impact van projecten als NoordOogst meten.”

Een goed leven voor de varkens

“Daarnaast werkt de gemeente aan een voedselstrategie. Hiervoor gaan alle stadslandbouwers van Amsterdam, de Voedselraad en andere partijen een manifest opstellen en deze aanbieden aan de wethouder. “Ik ben niet tegen vlees eten, maar de manier waarop wij vee houden in Nederland kan écht niet meer! Hier hebben de varkentjes een heel goed leven en de ruimte. In deze verhouding – twintig varkens op een half voetbalveld – hoef je geen mest uit te rijden, want de kwaliteit van de grond verbetert organisch.”

Eén boer voor 500 gezinnen

Lokale landbouw kan volgens Ron in heel Nederland. “Met het concept ‘Herenboeren’ betalen vijfhonderd gezinnen één boer. Die houdt varkens, koeien en kippen en verbouwt groenten en fruit. Voor vijfhonderd gezinnen is twintig hectare nodig. In Nederland hebben we ruim voldoende landbouwgrond om op deze manier 17 miljoen mensen te voeden."

Meer lezen


Bron: Nieuw Amsterdams Klimaat. Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050