Hoosbuien, wij zijn er klaar voor

Als gemeente doen we de komende jaren flink wat onderhoud aan de rioleringen in onze stad. Als de straten eenmaal opengebroken zijn, grijpen we de kans om tegelijkertijd maatregelen uit te voeren om de stad klimaatbestendiger te maken. We beginnen in 2022.

We combineren de werkzaamheden met ander werk, bijvoorbeeld dat aan kades en bruggen. Zo besparen we kosten en is er minder overlast. Na het onderhoud garanderen we dat de rioleringen goed werken. Belangrijk, want we hebben steeds meer te maken met extreem weer.

Zo werkt ons riool

In onze riolering past een flinke regenbui waarbij 20 millimeter in een uur uit de lucht valt. Maar er kunnen ook hoosbuien vallen van rond de 70 millimeter per uur. Het riool kan niet al dat water verwerken. Bij zo’n hoosbui zullen we de rest van de regen bovengronds moeten vasthouden en afvoeren zodat we schade voorkomen. Dat vasthouden is een klimaatadaptieve maatregel. Rainproof noemen we dat ook wel.

Amsterdam heeft een gescheiden rioolstelstel: 1 deel zorgt voor de afvoer van wat we thuis wegspoelen. Het andere deel voert regenwater af. Dit hemelwater stroomt direct naar open water en afvalwater gaat naar de zuivering. Uitzondering hierop is het riool in de wijken van voor 1920. Daar hebben we een gemengd stelsel. Teveel gemengd water in het riool zorgt voor vuile grachten. Door onderhoud, in combinatie met bovengrondse maatregelen, voorkomen we schade en vervuiling.

Klimaatadaptief

In de Rivierenbuurt zijn recent al klimaatadaptieve maatregelen getroffen, zoals het maken van ondergrondse waterbergingen die overtollig regenwater opvangen. Die hebben we aangelegd onder trambanen en groenstroken. En we maakten gebruik van waterdoorlatende bestrating. Als alles is uitgevoerd, kan Amsterdam in de toekomst een bui van wel 70 mm in één uur verwerken. Dit is een norm die is gebaseerd op klimaatvoorspellingen van het KNMI.

Omgevingsprogramma Riolering

De werkzaamheden staan in het Omgevingsprogramma Riolering (OPR). Het OPR beschrijft de gemeentelijke taken voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Het is het eerste programma dat we vanwege de nieuwe Omgevingsvisie gaan uitvoeren. Het plan is voor 80% af en komt in de plaats van het bestaande Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016-2021.

Wat is een Omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Elke overheid moet dat verplicht hebben vanwege de Omgevingswet. De omgevingsvisie is bindend en bepaalt de richting die we vanaf nu samen inslaan. Per september 2021 start het traject voor vaststelling. De verwachting is dat het OPR kan worden vastgesteld in de loop van de eerste helft van 2022.

Meer lezen