Hotels maken zich hard voor verduurzaming

Ken je dat? Je loopt langs een hotel en denkt: daar zou ik wel eens willen overnachten. Dat is dit weekend mogelijk. Dan vindt het jaarlijkse evenement Hotelnacht plaats in Amsterdam; tientallen hotels doen hieraan mee. Veel Amsterdamse hotels hebben aandacht voor het verduurzamen van hun locaties en faciliteiten. Op uitnodiging van de gemeente Amsterdam hebben 22 hotels hun krachten weten te bundelen om zich extra hard te maken voor verduurzaming.

De 22 hotels vormen de zogeheten Koplopergroep circulaire economie. Uitgangspunt is het steeds opnieuw gebruiken van grondstoffen en het voorkomen van afval. Om van elkaar te leren, delen de hotels kennis met elkaar, wisselen ze ervaringen uit en nemen ze concrete maatregelen. Een circulaire economie omvat het hele netwerk waar een hotel deel van uitmaakt. Denk aan leveranciers, gasten, afvalinzamelaars en de branche als geheel. Circulaire oplossingen zijn alleen mogelijk als er samenwerking is in dit netwerk. Grondstoffen raken binnenkort op, dus we moeten af van ‘produceer, consumeer en gooi weg’, is de overtuiging van de koplopergroep. Hotels, als afnemers van tal van goederen en diensten, kunnen belangrijke aanjagers zijn van deze verandering. Ook de Amsterdammer profiteert daar uiteindelijk van.

Niet meer printen

Hotel QO Amsterdam maakt deel uit van de koplopergroep. General manager Inge van Weert: “Vanaf het ontwerp van het hotel tot aan de dagelijkse bedrijfsvoering hebben we veel circulaire materialen gebruikt. Bijna een derde van het beton van QO Amsterdam komt van het oude Shell-gebouw en de tapijten zijn geproduceerd van gerecyclede visnetten. Door in de hotelkamer met een tablet te werken is papier overbodig: menu’s bijvoorbeeld hoeven we niet meer te printen. In ons inkoopbeleid spreken we leveranciers actief aan om verpakkingsmateriaal te voorkomen. In de badkamer vind je bijvoorbeeld geen single-use verpakkingen shampoo of doucheschuim meer, maar 500 milliliter dispensers voor shampoo en douchegel.”

Meubilair

“In onze vestiging in het Westerpark staat opgeknapt, hergebruikt meubilair”, vertelt Karen Heeringa, controller bij Conscious Hotels. “Ook is er een zogenaamd aquaponics-systeem geplaatst, waarbij viskweek wordt gecombineerd met kweken van planten en kruiden. De uitwerpselen van de vissen worden daarbij benut als meststof”. Er gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid en daarin neemt het hotel de gasten mee. “De medewerkers in het restaurant kunnen de duurzame keuzes in het menu toelichten, de mensen bij de receptie weten welke maatregelen in de kamers zijn getroffen. Zo draagt iedereen bij aan onze duurzame aanpak.”

IJsbeer op schots

Ook The Student Hotel doet mee. Impact manager Amber Westerborg: “Behalve investeren in producten proberen we het gedrag van onze stu­denten en gasten positief te beïn­vloeden, omdat wij geloven dat daar de meeste impact gemaakt kan wor­den. Zo onderzochten we of mensen te prikkelen zijn om korter te douchen als zij direct het effect van hun gedrag waarnemen. In de douche hangt een apparaat met een ijsbeer op een ijsschots. Hoe langer en warmer je doucht, hoe kleiner de ijsschots wordt, totdat de ijsbeer uiteindelijk verdrinkt. Onze gasten gebruikten zo gemiddeld 17 procent min­der warm water per douchebeurt. Vanwege het succes voorzien wij op korte termijn alle locaties van dit systeem.”

Meer informatie en inspiratie

Amsterdam wil een toekomstbestendige, aantrekkelijke en leefbare stad zijn voor alle Amsterdammers die er wonen, werken of op bezoek komen. Een stad waar ook onze kinderen en kleinkinderen goed kunnen leven. Een stad die van kolen, olie en gas voor 100 procent overgaat op schone energie. Daarom wil Amsterdam de CO2-uitstoot met 95 procent terugdringen in 2050 ten opzichte van 1990 en de stad vóór 2050 volledig circulair maken. Dit doen we graag samen met de Amsterdammers. Dus meer spullen repareren, hergebruiken, delen en zo veel mogelijk afval voorkomen.

Bron: Amsterdam.nl