Nieuwe zonnepanelen op gemeentelijke panden: opbrengsten voor de huurder

Op 30 maart werden drie nieuwe installaties voor zonne-energie op panden van de Gemeente Amsterdam feestelijk in gebruik genomen. Op het kinderdagverblijf van Partou aan de Wisseloord in Gaasperdam en op twee buitenschoolse opvanglocaties, ook van Partou kinderopvang, in De Bijlmer en op De Oostelijke Eilanden.

Deze lente wekken de zonnepanelen al schone stroom op voor eigen gebruik. De Gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de investering, de opbrengsten zijn voor de huurder, Partou kinderopvang. De installatie van deze zonnepanelen is onderdeel van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De energielasten van Partou worden flink lager. Hierdoor blijft er meer geld over voor activiteiten en programma’s gericht op de taal- en talentontwikkeling van Amsterdamse kinderen op de kinderopvang.

En uiteraard vertelt Partou de peuters op het kinderdagverblijf en de bso-kinderen over de zonnepanelen en maken ze er voor hen een feestelijk moment van. Zo wordt er gewerkt we aan een klimaatbewuste volgende generatie!

Zonnepanelen Partou

Duurzame panden, duurzame stad

De Gemeente Amsterdam werkt hard aan het verduurzamen van haar vastgoed. De Gemeente streeft ernaar al haar vastgoed naar een energielabel A te verbeteren. Zo isoleren ze bijvoorbeeld het vastgoed, maken panden aardgasvrij en leggen dus zoals bij Partou zonnepanelen. De afgelopen jaren zijn de meeste, geschikte, grote daken van het gemeentelijk vastgoed voorzien van zonnepanelen, zoals bijvoorbeeld de Apollohal, Sportfondsenbad Oost en de gemeentewerf aan de Theemsweg. Niet alle daken zijn echter geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen, daarom wordt stapsgewijs de geschiktheid van daken verder onderzocht. De resterende geschikte daken van gemeentelijk vastgoed zijn vaak kleiner, en worden waar mogelijk ook voorzien van zonnepanelen in de komende jaren.

partou

Wilt u meer weten over verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed?

Bekijk dan wat de gemeente nog meer doet.

Duurzame panden in een duurzame stad