Knowledge Mile doet het licht uit op de langste nacht van het jaar

Al die bakken vol met licht langs de Wibautstraat, dat kan toch niet meer!? In navolging van Green Business Club Zuidas gaat de Green Knowledge Mile het licht in de kantoorgebouwen uitdoen. Dit initiatief is een onderdeel van het ikzetookdeknopom.nl Regionale Actienetwerk 15% GasTerug dat zichzelf ten doel gesteld heeft 15% gasreductie te realiseren. Op de langste en donkerste nacht van het jaar word hier de knop omgezet.

BIZ Knowledge Mile Amsterdam

Cora Kreikamp is community manager aan de BIZ Knowledge Mile Amsterdam.

Wat vergt zo’n switch eigenlijk allemaal? Kan je dit proces omschrijven?
Onze inspiratie was de Green Business Club Zuidas, wij dachten, hoezo doen wij dit niet? En dan betrek je de stakeholders erbij, medewerkers, huurders en de bedrijven zelf. Iedereen wil, weet dat dit een goed idee is, maar de weg erheen is weerbarstiger.

Het lijkt toch heel makkelijk, maar eigenaarschap is lastig. Wie zet de schakel om? Sommigen hebben licht dat op sensoren werkt, in andere gebouwen werkt dat niet zo. Waar zit die knop, en wie zit er aan die knop? Door de gebiedsgerichte aanpak, het feit dat dit collectief gebeurt, maakt het gemakkelijker. Dan krijg je meer mensen mee.

Ambitie

Wat is de ambitie? Wanneer is het geslaagd?
80 gebouwen met meer dan 200 organisaties. Het streven is om binnen een jaar minimaal 80 % donker te hebben, op 21-12-2023. We beginnen vanavond!

Zijn er uitzonderingen?
Veiligheid is een issue. Als een beveiliger zijn rondje moet doen moet er licht aan zijn. Maar ook daar zijn oplossingen voor. We noemden al sensoren en als die er niet zijn kan je voor nachtverlichting kiezen.

Maak je gebruik van het draaiboek van ZUIDAS?
We gebruiken de kennis van ZUIDAS. Zij zijn met precies hetzelfde bezig, dus we hebben het er wel over waar je tegenaan loopt. En wij hopen onze ervaringen weer op te tekenen zodat een volgend gebied onze lessen weer kan gebruiken. Dit doen we ook in het kader van https://ikzetookdeknopom.nl, het Regionale Actienetwerk 15% GasTerug dat 15 % gasreductie realiseert in 2022. Hier zijn ook weer andere soortgelijke gebieden bij aangesloten die we zo op goede ideeën brengen.

Gemeente Amsterdam

Marriëtte Dol is directeur Facilitair Bureau Gemeente Amsterdam. Aan de Wibautstraat en Weesperstraat staan drie kantoren van de gemeente Amsterdam.

Waarom staan de lichten eigenlijk aan?
De lichten staan aan zodat de medewerkers op de kantoren voldoende licht hebben om hun werk te kunnen doen. Overigens is de meeste verlichting gekoppeld aan sensoren of bewegingsmelders. Dus als iemand een ruimte binnenkomt dan gaan de lampen in die ruimte aan en als er geen beweging in een ruimte is gaan de lampen automatisch uit. De gemeentelijke panden zijn open tot 19.00 uur. Dus vooral in de herfst en winter wanneer het vroeg donker wordt gaat de verlichting vroeg aan en blijft branden tot de schoonmaak en beveiliging het pand verlaten.

Het lijkt heel makkelijk, is het dat ook?
Het gaat niet om gemakkelijk of moeilijk. Het gaat er vooral om, om heel bewust met energie en de verlichting om te gaan. Dus de gebruikers van een pand mee te nemen in maatregelen die helpen om de verduurzaming goed te organiseren en zelf als facilitaire organisatie hier het voortouw in te nemen.

Kan je omschrijven hoe het in zijn werk gaat om van zoveel gebouwen de lichten uit te zetten?
In de gebouwen is de verlichting over het algemeen centraal georganiseerd en gaat de verlichting automatisch aan als je een ruimte binnenkomt. We zijn nu aan het onderzoeken of we bijvoorbeeld dit centrale systeem anders kunnen programmeren. Bijvoorbeeld om de verlichting na een bepaald tijdstip niet meer automatisch aan te laten gaan. Daarnaast blijkt er veel licht te komen van beeldschermen die nog aan staan na kantoortijden. We brengen dit onder de aandacht van medewerkers en zetten schermen uit bij de laatste rondes voordat een pand gaat sluiten.

Besparing

Weten we hoeveel elektriciteit we potentieel zouden kunnen besparen als we al die gebouwen donker zouden maken?
We zijn allerlei metingen aan het doen om duidelijk te krijgen wat de bijdrage aan de besparing is wanneer de verlichting uit gaat. Het is nog te vroeg om hier duidelijkheid over te geven.

Zitten er nadelen aan donkere gebouwen? ZIjn ze gevaarlijk of krijgt de stad er een nare sfeer van?
Ik zelf denk niet dat er nadelen zijn, wanneer de verlichting op straat het maar wel goed doet. Overigens zijn we als gemeente de straatverlichting aan het uitrusten met ledlampen. Ook dat helpt in de verduurzamingsopgave van onze stad.

Voortrekker

De Gemeente Amsterdam is voortrekker, wat zou je tegen andere facilitair directeuren willen zeggen om ze te overtuigen?
We zijn het aan elkaar en de volgende generaties verplicht om al onze energie in het verduurzamen te leggen. Ik weet zeker wanneer je in gesprek gaat met je teams er vaak hele goede ideeën komen. De locatiemanagers en de collega’s van het technisch beheer van de panden aan de Wibaut- en Weesperstraat , zijn met hart en ziel aan de slag gegaan om maatregelen te treffen om panden 's avonds niet meer in het licht te laten staan. Zij zijn in die zin een lichtend voorbeeld voor de rest van hum collega’s in de stad, die hier nu ook mee aan de slag gaan.


Hogeschool van Amsterdam Doet het licht uit

Op 21 december 2022 om middernacht precies start de campagne Knowledge Mile doet het licht uit. Daarvoor roepen we iedereen vanaf het Amstelplein tot aan de IJtunnel, op om vanaf die datum iedere nacht de lampen te doven.

Ook in het donker?

Laat je inspireren door de duisternis

KnowledgeMile doet het licht uit !