Het Energie Koplopersfonds is opnieuw geopend voor jouw Amsterdamse energie-initiatief

Van 1 december 2023 tot en met 15 februari 2024 heb je de kans om een plan in te dienen en een deel van de € 28.000 te ontvangen. De maximale aanvraag is € 5000, wat een uitstekende kans is om een energie-initiatief te verwezenlijken.

Amsterdam als Koploper Schone Energie

02025 zet zich in door een laagdrempelig fonds op te zetten, waarmee energie ideeën kunnen worden ondersteund met geld, kennis en/of een netwerk. Hiermee kunnen initiatieven een volgende stap zetten. Bewoners van Amsterdam, energiepioniers, gemeenschapsleiders en bedrijven kunnen diverse voorstellen indienen om zo van het Amsterdam Koploper Schone Energie in 2025 gebruik te maken.

Het koplopersnetwerk

Naast financiële steun biedt Het Energie Koplopersfonds een unieke kans om deel uit te maken van een hechte en gemeenschappelijke beweging: Het koplopersnetwerk. Door samen te werken met de gemeente, bedrijven en bewoners komt een krachtig netwerk tot stand dat de ontwikkeling van duurzame oplossingen bevordert.

Meer weten?

Meer informatie over het fonds, het aanmeldingsformulier en de voorwaarden om deel te nemen kan je vinden op 02025.nl/koploperfonds.