Kun jij ook wel wat ketelhuiswarmte gebruiken?

De Wilhelmina Gasthuisbuurt in West krijgt geld van het Rijk om verder te verduurzamen. Dat is goed nieuws! Het WG-terrein is een bijzondere buurt met een interessante geschiedenis. En nu wordt het ook een buurt met een boeiende toekomst. Hier wil men namelijk helemaal van het gas af. Met in de hoofdrol: het Jacob van Lennepkanaal.

Amsterdam (en de hele wereld) wil de uitstoot van CO² verminderen. De WG-buurt is ook klaar met aardgas. Dus het extra geld gebruikt KetelhuisWG voor een collectief, duurzaam energiesysteem van en voor de buurt. En als het hier kan, kan het vast ook elders.

Van pesthuis tot pioniersplek

Van pesthuis in de 17e eeuw, buitengasthuis voor zieken, ziekenhuis Wilhelmina Gasthuis tot pioniersplek: het WG-terrein heeft een hele bijzondere geschiedenis (mocht dit je interesseren, lees dan over vroeger). De WG-buurt was én blijft een buitengewoon stukje stad. Hier is altijd gepleit voor behoud van het open en groene karakter en hergebruik van de bestaande gebouwen. De volgende stap is om verder te onderzoeken hoe het WG-terrein energieneutraal kan worden.

Jacob van Lennepkanaal is de bron

Er is al gezocht naar manieren om de gebouwen in de WG-buurt aardgasvrij te maken. Aquathermie is de beste oplossing. Nog nooit van Aquathermie gehoord? Je bent de enige niet. In het kort: het water uit het Jacob van Lennepkanaal is de bron. Aquathermie is een techniek waarbij de warmte uit het oppervlaktewater van het kanaal wordt gebruikt om woningen te verwarmen. ‘s Zomers wordt de warmte uit het water ondergronds opgeslagen in een warmtekoudeopslag (WKO) en ’s winters wordt het opgepompt en ingezet als verwarming.

Energiecoöperatie KetelhuisWG

Een aantal bewoners, huurders en ondernemers van het WG-terrein is samen de energiecoöperatie KetelhuisWG gestart. De initiatiefnemers willen deze locatie in 2030 klimaatneutraal hebben. Sinds de oprichting eind 2018 heeft de energiecoöperatie KetelhuisWG zichzelf op de kaart gezet. Met steeds meer leden, geïnteresseerde buurtbewoners, gemeentelijke steun en in samenwerking met Waternet en Stadgenoot zit de vaart er goed in. De gezamenlijke aanpak is vernieuwend en eigenlijk nog niet eerder vertoond: met een eigen energiebedrijf willen bewoners overstappen op een lokaal fossielvrij energiesysteem voor de hele buurt.

Amsterdam ondersteunt het initiatief van de bewoners. Ted Zwietering, voorzitter: “Met deze bijdrage kan KetelhuisWG starten met een collectief, duurzaam energiesysteem van en voor de buurt." Projectleider Annette Schermer vult daarbij aan: “Zoveel mogelijk eerst aansluiten en dan isoleren, dat is het motto van KetelhuisWG. Buurtbewoners beslissen over het moment van aansluiting van hun eigen gebouw. Dat is de volgende, belangrijke stap." Per gebouw kunnen zij meedenken over wat daarvoor nodig is. Daarnaast blijft de energiecoöperatie doorgaan met informeren en het werven van nieuwe leden. De buurtbewoners maken altijd zelf de keuze of ze wel of niet mee willen doen.

Ketelhuiswarmte krijgen of zelf iets starten?

Woont u in de Wilhelmina Gasthuis-buurt en wilt u ook ketelhuiswarmte? Kijk voor meedoen en inspiratie op de website van KetelhuisWG.

Bron: Amsterdam.nl