Nieuwe broeihopen voor de ringslang aangelegd

In de week van 10 tot en met 16 april legde de afdeling Groen, Flora en Fauna van Stadswerken samen met vrijwilligers broeihopen aan voor de ringslang. In de broeihopen kunnen ringslangen hun eieren leggen. Vroeger legden de slangen hun eitjes in hooibergen op het land. Maar omdat die rond de stad verdwenen zijn, maken vrijwilligers de ringslang kraamkamers nu.

In de tweede week van april verzamelen vrijwilligers zich in verschillende groengebieden om de stad. Er gaat een geweldige truck met paardenpoep mee. In de bermen, nabij het water, worden de hopen aangelegd. Een berg van takkenzaagsel, gras en bladeren en dus poep is een prima ringslangnest.

Ringslang broeihopen aanleggen gemeente Amsterdam WBraat

Ringslang indicator biodiversiteit

Fred Haaijen is Stadsecoloog in Noord en maakt al 15 jaar deze broeihopen voor de ringslang. Fred: ‘’De ringslang is een goede indicator voor de biodiversiteit, hij staat midden in de voedselketen. Veel ringslangen betekent bijvoorbeeld veel kikkers en dus een goede waterkwaliteit. Daarom hopen we met deze broeihopen het aantal ringslangen te laten toenemen en dat gaat door de hulp van onze vrijwilligers de laatste jaren heel goed!’’

Ringslang broeihopen aanleggen gemeente Amsterdam WBraat

De ringslang leeft al lang rondom Amsterdam. Ze houden een winterslaap rondom de dijken en oevers. De ringslang is ongevaarlijk en niet giftig voor de mens. Het is een schuwe soort die bij directe bedreiging zelden bijt. Ze danken hun naam aan de gele vlekken aan weerszijden van de hals, net achter de kop, die aan de bovenkant soms samenvloeien en doen denken aan een ring. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit muizen, padden, kikkers, watersalamanders en kleine visjes. Een ringslangvrouwtje legt afhankelijk van de leeftijd tussen de 20 en 30 eieren in de broeihoop.

Ringslang broeihopen aanleggen gemeente Amsterdam WBraat

Lees hier meer over de ringslang in Amsterdam.

Cyprus

Tariq Stark is projectleider bij RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland), en was er ook bij. Tariq: ‘’Ik geef lezingen, nationaal en internationaal, en ik gebruik altijd wat er hier gebeurt als voorbeeld. Mede dankzij het succes van de broeihopen hier in Amsterdam is er nu een soortgelijk project gestart op Cyprus.’’

Ringslang broeihopen aanleggen gemeente Amsterdam WBraat

Ook benieuwd waar er ringslangen leven?

Kijk dan op deze kaart.

Het leefgebied van de ringslang in kaart gebracht.