Onderzoek naar windmolens bij de Noorder IJplas

Amsterdam en coöperaties van bewoners en bedrijven onderzoeken of het mogelijk is windmolens te plaatsen bij de Noorder IJplas. Daartoe tekenden Amsterdam Wind (bewoners) en NDSM Energie (bedrijven) op 8 juli een intentieovereenkomst. Het initiatief is voor en door Amsterdammers, waarbij minstens de helft van de molens in lokaal eigendom moet komen.

Amsterdam wil zo veel mogelijk gebruik maken van duurzame energie. In 7 gebieden kijken we waar dat mogelijk is, de Noorder IJplas is er 1 van. Tot 2030 wil de stad minstens 50MW extra windenergie opwekken; genoeg groene stroom voor 38.000 duizend huishoudens.

Hoe en waar?

Met de overeenkomst spreken de partijen steun uit voor het windpark. Amsterdam stelt de grond tegen marktprijs beschikbaar en zorgt dat het windpark binnen het bestemmingsplan past. Samen onderzoeken gemeente en coöperaties van bewoners en bedrijven of het plan haalbaar is. De coöperaties werken het plan vervolgens uit en organiseren de inspraak met bewoners.

Bewoners en bedrijven doen mee

Amsterdam verwacht een uitgebreid participatieproces. In juni is de eerste officiële stap gezet, met de eerste gespreksavonden. Hier zijn de voorlopige plannen gepresenteerd. De komende maanden volgen meer gesprekken met bewoners en bedrijven. Amsterdam Wind en NDSM Energie presenteren aan het eind van het jaar hun plan. Hierin staat onder meer wat we doen met de uitkomst van de gesprekken. Het plan laat ook zien hoe burgers en bedrijven financieel mee kunnen doen in de ontwikkeling en exploitatie van de windmolens. Als Amsterdam akkoord is met het plan, volgt in 2021 de officiële vergunningsprocedure.

Haven-Stad

De Noorder IJplas maakt deel uit van de nieuwe wijk Haven-Stad, dat het meest duurzame woon-werkgebied van de metropoolregio Amsterdam moet worden. De windmolens in en rond de plas zijn een belangrijkste eerste stap.

Meer informatie

Bron: Amsterdam.nl