RESILIO blauw groene daken | 8000 vierkante meter extra natuur

Hoog boven ons hoofd op de daken is een nieuw stuk natuur. Op de RESILIO daken die in de afgelopen drie jaar werden aangelegd is veel leven te vinden. RESILIO daken zijn daken met een bufferzone voor water, ze slaan dus water op als er veel regen valt om het riool te ontlasten. Als het droog is hebben de planten bovenop deze laag dus voldoende water. Wat voor plantjes en beestjes komen daar op af? Eva Drukker is ecoloog en doet hier onderzoek naar.

Afgelopen dinsdag deelde onderzoekster Eva Drukker voor het eerst haar onderzoeksresultaten aan de partners van het consortium RESILIO. “Ik heb voornamelijk gekeken naar wat voor ecosystemen er op blauw-groene daken ontstaan. En dan maak ik onderscheid tussen daktuinen, kruidendaken met inheemse beplanting en sedumdaken. Vanwege de geringe hoeveelheid voedsel vallen sedum daken af: Om populaties levend te houden moet er het hele jaar voeding zijn en dat is met sedum niet het geval."

Eva: "Ik bestudeer insecten. Zogenaamde bestuivers; bijen, zweefvliegers en dakvlinders. Daarnaast is de hoogte van het dak van belang. Er zullen meer bijen op lage daken zijn en meer dakvlinders en zweefvliegen op hogere daken. In het geval van RESILIO was de gemiddelde hoogte 3 of 4 verdiepingen. Dat is dus niet echt hoog." Naast bestuivers is Eva ook een aantal nachtvlinders tegengekomen zoals sergeant majoortje en een wapendrager. "De Kegelbij ben ik ook tegengekomen."

Resilio blauw groen dak makkasarplein met hommel w braat

Ongerept stuk natuur

RESILIO daken zijn bijzonder, niet alleen omdat het een sterk staaltje innovatie is maar ook om iets anders: "Het is redelijk uniek in Nederland om relatief ongerepte natuur tegen te komen, wat bij RESILIO daken het geval is omdat er op wat onderhoud na weinig verstoring plaats heeft in vergelijking met andere plekken in de Nederlandse natuur. Het is dus een stukje natuur dat weinig inmenging heeft van de mens."

Ecologische meerwaarde

Wat is de ecologische meerwaarde van BG daken? "Een ecosysteem ontstaat door de connecties tussen de verschillende soorten. Omdat het een stukje natuur is zonder veel verstoring én ook nog eens middenin een stad krijg je een afzonderlijk stukje nieuwe natuur. Natuurlijk moet er nog veel meer onderzoek gedaan worden. We zijn pas net begonnen. Maar we zien nu al dat er zich populaties op en rondom de daken vormen. Daarnaast zijn de daken goede 'hubs' voor vogels en insecten die zich tussen andere groenzones in de stad bewegen. Je maakt het ook mogelijk dat verschillende groepen zich mengen met elkaar als ze paren. Dat is ook een belangrijke functie van de daken. Zo vergroot je de biodiversiteit in de hele stad."

Bodemleven

RESILIO dak Riouwstraat w braat

Het bodemleven is er divers. Er zijn aanvankelijk 36 planten ingezaaid. Nu leven er 66 verschillende planten. Dit betekent dat er 30 soorten zijn er komen aanwaaien.
"Ik ben nog van plan tot 2024 3 maal per jaar de planten, insecten en het bodemleven te bestuderen. Nu heb ik er Neatoden en springstaarten gesignaleerd zijn. Zij zorgen voor een gezonde bodem. Het kan zijn dat de aantallen nog gaan veranderen. Dat zal ik dan bij volgende metingen gaan zien."

Wil je meer weten over RESILIO ?

Kijk dan op de website van dit mooie project

Lees hier meer informatie over RESILIO