Serieuze scenario's van het KNMI schreeuwen om gratis bomen voor droge voeten

De toekomstige klimaatscenario’s van het KNMI laten zien dat de klimaatverandering nóg grotere gevolgen zal hebben: meer hitte, , regenbuien, droogte en zeespiegelstijging. De gevolgen van klimaatverandering merken we nu ook al. Voor de veiligheid en leefbaarheid van Amsterdam is het nodig onze stad nóg meer en sneller aan te passen aan het veranderend klimaat. Meer groen en bomen helpen hierbij.

Klimaatverandering – nu en in de toekomst.

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt. Het wordt het hele jaar door warmer met meer tropische dagen en minder vorstdagen. De winter wordt natter, de zomer droger en er zijn zwaardere buien. Dit is het geval in alle scenario’s.
De scenario’s laten duidelijk zien dat het uitmaakt hoeveel CO2 we nog gaan uitstoten. Hoe hoger de uitstoot hoe sterker de opwarming en extremer het weer.. Kinderen die nu geboren worden krijgen te maken met een veel grotere klimaatverandering in de toekomst. Bekijk KNMI'23-klimaatscenario's in het kort

Wat betekent dit voor Amsterdam?

Amsterdam is kwetsbaar voor deze veranderingen. De kans op een overstroming is klein, maar de gevolgen zijn groot voor onze laaggelegen stad.. De gevolgen van extreme hitte en een toename van het aantal tropische nachten (temperatuur komt niet onder 20 graden) zijn groot voor Amsterdam en haar bewoners. Tijdens dit soort dagen kan het in de stad circa 12 graden heter zijn dan buiten de stad. Zo veroorzaakte de hitte in 2019 al een oversterfte van meer dan 400 personen in Nederland.
Droogte leidt tot grondwaterdaling en daarmee mogelijk tot bodemdaling, wat drooggevallen funderingen, verzakkingen van huizen, groengebieden, gebouwen, wegen en rioleringen kan veroorzaken.

Vergroen de stad met Bomen voor Amsterdam

Er worden verschillende maatregelen genomen om Amsterdam beter voor te bereiden op extremer weer en klimaatverandering. Zo kan groen in de stad zorgen voor verkoeling en een betere waterafvoer en -berging. Iedereen kan iets doen!

Bomen voor Amsterdam in het Oosterpark

Bomen voor Amsterdam deelt op 11 november jonge bomen uit aan bewoners. Dit doen ze op verschillende locaties in de stad. Je kan kiezen uit verschillende soorten. Wel even aanmelden!

Meer bomen nu!

Meer bomen nu! is een organisatie die zich inzet voor meer vergroening in Nederland. Kijk op hun website voor de agenda en om je aan te melden. Je kan ook zien wat voor soort bomen ze in de aanbieding hebben.

Meer bomen nu in Voedselbos Spaarne

Al deze initiatieven zijn gratis.

Meer informatie

Kijk wat er nog meer gebeurt in Amsterdam om onze voeten droog en hoofden koel te houden. Voor tips wat je nog meer kan doen tegen hitte, droogte en hevige buien kijk je op de website van Amsterdam Rainproof.